KLASA 2021

KLASA 2021 Uruchomiony w 2013 roku program klasowy będziemy świętować osiągnięcie linii celu, bo funkcjonuje już w większości instytucji edukacyjnych w Izraelu  Niedługo na całym świecie prawie niemożliwe będzie zobaczenie tradycyjnych rzędów stołów ani światopoglądów, które je stworzyły. „Sfotografuj klasy kolumn. Niedługo znikną” (Yaakov Hecht 2011) zakończenie Klas kolumny Nowa Klasa Sieci 2021 Stopień Ponieważ […]

Model drużyny sportowej w uczeniu się w grupie

Zespół to grupa (nauczycieli, dyrektorów, uczniów…) mająca wspólny cel. Aby osiągnąć ten cel, jak w meczu piłkarskim, każdemu przydzielana jest rola, która odpowiada jego umiejętnościom, wykorzystuje jego mocne strony i daje wyraz swojej twórczości. Dostrzeganie i wzmacnianie jednostki jest niezbędnym warunkiem sukcesu zespołu, a jednostka ze swojej strony jest oddana duchowi zespołu i realizacji jego celów. I tak […]

Masowe otwarte Kursy Internetowe

Rewolucja MOOC — masowych otwartych kursów internetowych szybko zmienia świat nauki. Wiodące uniwersytety na świecie przesyłają najlepsze kursy z wyborem wykładowców i za darmo. Każdy może nauczyć się wszystkiego i wszędzie. Nie ma już potrzeby zatrudniania specjalistów od treści, którzy przechowują informacje, do których mają wyłączny dostęp. Informacje są dostępne i każdy, kto uczy ich online, może być wyborem […]

Laboratorium Innowacji Miast Edukacyjnych

Laboratorium Innowacji Miejskich to platforma opracowana przez Organizację Miast Edukacyjnych i zbudowana zgodnie z międzynarodowym modelem laboratorium innowacji, służąca do opracowywania i wdrażania innowacyjnych podejść w systemach lokalnych. W laboratorium innowacji uczestnicy wyruszają w podróż polegającą na uczeniu się i opracowywaniu przełomowych programów oraz próbach wdrożenia ich w terenie. Laboratorium umożliwia uczestnikom (urzędom, edukatorom, ludziom […]

Projektowanie środowisk uczenia się

„Miejsce” – przestrzeń uczenia się, która podtrzymuje i promuje pedagogikę pięciu wymiarów. Organizacja Miast Edukacyjnych towarzyszyła i towarzyszy powstawaniu wielu szkół w Izraelu i na całym świecie. Wiąże się to z planowaniem i pisaniem programu pedagogicznego, poprzez towarzyszenie zespołowi zajmującemu się tworzeniem i szkolenie kadry nauczycielskiej, aby towarzyszyła architektowi w tworzeniu fizycznej struktury, która będzie […]

Model Edukacji Osobistej

Edukacja osobista  to przełomowy program edukacyjny, który po raz pierwszy został opracowany i wdrożony w Bat Yam. Dziś program realizowany jest w wielu miastach i szkołach na terenie Izraela. Każda instytucja edukacyjna, która przyjmuje program, stopniowo staje się częścią swojej społeczności rozwojowej, przyczyniając się tym samym do tworzenia różnych i unikalnych modeli. Założenie programu: Wszyscy jesteśmy […]

Od piramidy do SIECI – zmiana paradygmatu z nauczania do uczenia się

Artykuł autorstwa Yaakova Hechta 2015   – Link do oryginału artykułu W tym artykule, napisanym prawie trzydzieści lat po tym, jak zacząłem jako przedsiębiorca w świecie edukacji , chcę podzielić się spostrzeżeniami z mojej podróży we wdrażaniu procesów innowacyjnych w systemie edukacji publicznej. Procesy wymagające zmiany starego paradygmatu edukacyjnego, paradygmatu piramidy i przejścia do pracy w nowym paradygmacie, […]

Sztuka Współpracy-Miasto Edukacji

Artykuł autorstwa Yaakova Hecht Źródło oryginału : https://www.education-cities.com/ Od 15 lat jestem w fascynującej podróży w kierunku stworzenia nowego modelu edukacyjnego – miasta-edukacji. Jest to sprzeczne z istniejącymi modelami. Miasta edukacyjne, miasta przyjazne dzieciom i miasta uczące się, angażują się w działania edukacyjne niezależnie od istniejącego systemu edukacji. W styczniu 2017 r. miasta edukacyjne zostały […]