FEDERACJA ORGANIZACJI KULTURY SPORTU
SEKCJE
PROJEKTY
rksprojekt
Dołącz do realizacji projektu
 • Onboarding Sport
 • Futbol Rodzinny
 • Sponsoring tytularny dla sekcji i drużyn
 • Wolontariat
 • Tutoring
 • 1% podatku
 • Liga Rodzin - turnieje i rozgrywki drużyn rodzinnych
 • Szkoła Integralnego Rozwoju dla Rodziców
 • Sport Box
 • Seder
 • Przegląd kabaretów rodzinnych
 • Blogi
>> S
KONTAKT
images-bip    

Stowarzyszenie RODZINA KULTURA SPORT - Regionalny Klub Sportowy

ul.Kopernika 35, 81-411 GDYNIA

KRS:0000274840, NIP:586-218-95-06, REGON:220384763

Nr Konta Bankowego: BGŻ SA 90 2030 0045 1110 0000 0240 4570

tel: 509-611-795, rksgdynia@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawą prawną do utworzenia jednostki III sektora gospodarki jest art.12 Konstytucji RP z 1997 roku, zapewniający wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji.

Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych mającym na celu wszechstronny rozwój sportu i kultury, a w szczególności umożliwienie aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych i innych rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych bez względu na ich status materialny, pochodzenie społeczne, płeć, czy dotychczasowe osiągnięcia. Poprzez promocję sportu, rekreacji i spontanicznej oddolnej kultury jako nieodzownych elementów potrzebnych do wszechstronnego rozwoju dzieci od najmłodszych lat i organizację dla ich rodzin wypoczynku, profesjonalnych treningów i urozmaiconych zajęć Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy tworzy okazję do twórczego spędzania wolnego czasu i do rozwoju osobistego swoich Członków i Odbiorców.

.

RKSGDYNIA to lokalna organizacja której struktura prawna i organizacyjna stwarza szerokie możliwości realizacji założonych celów i projektów społecznych

Zachęcamy do podjęcia działań społecznych. Dostęp do szerokich możliwości działania zapewniają akty prawne na podstawie których działamy a w szczególności wpisany do statutu zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego jak również zakres działalności gospodarczej. Zapraszamy do współpracy osoby indywidualne i instytucje. Udzielimy wszelkiego wsparcia wszystkim którzy chcą wykorzystać możliwości formalne i organizacyjne do realizacji projektów społecznych i indywidualnych.

PATRONAT

                        Jarosław Bierecki

Radny Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego

Sejmik Województwa – jest to organ o charakterze kontrolnym i stanowiącym; składa się z radnych wybranych w wyborach bezpośrednich; ich kadencja trwa 4 lata; sejmik działa w formie uchwał, przyjmując m. in. akty miejscowego prawa, ustalając strategię rozwoju dla województw czy też jego budżet; działając  jako organ kontrolny Sejmik zajmuje się kontrolą zarządu województwa z wykonania budżetu; pracami Sejmiku kieruje przewodniczący
WIĘCEJ INFORMACJI
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
ZADZWOŃ
RKSGDYNIA