PIŁKA NOŻNA
. .

Nasze Mocne Strony

Niska składka członkowska
Treningi w małych grupach
Mecze Rodzinne - otwarte z udziałem rodziców
Rodzic współdziała w procesie szkoleniowym
Zawodnik prowadzi swój profil na stronie klubowej
Zawodnicy i rodzice współtworzą Drużynę i Klub - Wszyscy graja i są potrzebni
Na treningach gramy mecze na naturalnej powierzchni - lepsza regeneracja stawów

www.futbolrodzinny.pl, Tel: 509-611-795

ORGANIZACJA

NON PROFIT

NON PROFIT – działalność nie dla zysku Jesteśmy organizacją, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego...

Read More

NGO – OP

NGO ( ang. non-government organization, ) OP – Organizacja Pozarządowa Jesteśmy organizacją działającą na rzecz określonych kierunków i wyznaczonych celów...

Read More

OPP

OPP – Organizacja Pożytku Publicznego Jesteśmy organizacją działającą zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Nie każda...

Read More

PRZEDSIĘBIORSTWO

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie i w sposób określony w prawie o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych...

Read More
KIERUNKI DZIAŁANIA

RODZINA

Rodzina w znaczeniu tradycyjnym i podtrzymanie wszelkich wartości z Rodziną związanych uznajemy jako najbardziej podstawowe i potrzebne cele naszego działania....

Read More

KULTURA

Poprzez promocję oddolnej kultury jako nieodzownego elementu potrzebnego do wszechstronnego rozwoju dzieci od najmłodszych lat i organizację dla ich rodzin...

Read More

SPORT

Celami sportowymi Stowarzyszenia są: 1. kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, dzieci i młodzieży, 2. dążenie...

Read More
PROJEKTY
rksprojekt
Przykłady projektów realizowanych - dołącz do realizacji projektu - lub przekaż 1% podatku
 •  Futbol Rodzinny RKS Mały Kack
 •  Futbol Rodzinny RKS Gdynia
 •  Floret SYLWANIA RKS Pomorskie
 •  Sponsoring tytularny dla sekcji i drużyn RKS
 •  Wolontariusze dla dzieci z RDD
 •  Edukacja dodatkowa dla dzieci niepełnosprawnych
 •  Międzyparafiany Zespół Uwielbienia
 • Kampania 1% podatku
>> STRONA PROJEKTÓW
Przykładowe pomysły - wybierz i realizuj jeden z projektów
 •  Liga Rodzin - turnieje i rozgrywki drużyn rodzinnych
 •  Przełajowy wyścig rowerowy - Mały Kack 2016
 • Family Four Football - zajęcia dla rodziców z dziećmi
 •  Szkoła Integralnego Rozwoju dla Rodziców
 •  Całodzienne Sport-Boksy
 •  Wieczerza Przygotowania
 •  Przegląd kabaretów rodzinnych - Młay Kack 2016
 •  Zabloguj strach przed innością - blogi www dla rodziców
>> STRONA PROJEKTÓW PLANOWANYCH
KONTAKT
images-bip    

Stowarzyszenie RODZINA KULTURA SPORT - Regionalny Klub Sportowy

ul.Kopernika 35, 81-411 GDYNIA

KRS:0000274840, NIP:586-218-95-06, REGON:220384763

Nr Konta Bankowego: BGŻ SA 90 2030 0045 1110 0000 0240 4570

tel: 509-611-795, rksgdynia@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawą prawną do utworzenia jednostki III sektora gospodarki jest art.12 Konstytucji RP z 1997 roku, zapewniający wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji.

Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych mającym na celu wszechstronny rozwój sportu i kultury, a w szczególności umożliwienie aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych i innych rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych bez względu na ich status materialny, pochodzenie społeczne, płeć, czy dotychczasowe osiągnięcia. Poprzez promocję sportu, rekreacji i spontanicznej oddolnej kultury jako nieodzownych elementów potrzebnych do wszechstronnego rozwoju dzieci od najmłodszych lat i organizację dla ich rodzin wypoczynku, profesjonalnych treningów i urozmaiconych zajęć Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy tworzy okazję do twórczego spędzania wolnego czasu i do rozwoju osobistego swoich Członków i Odbiorców.

.

RKSGDYNIA to lokalna organizacja której struktura prawna i organizacyjna stwarza szerokie możliwości realizacji założonych celów i projektów społecznych

Zachęcamy do podjęcia działań społecznych. Dostęp do szerokich możliwości działania zapewniają akty prawne na podstawie których działamy a w szczególności wpisany do statutu zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego jak również zakres działalności gospodarczej. Zapraszamy do współpracy osoby indywidualne i instytucje. Udzielimy wszelkiego wsparcia wszystkim którzy chcą wykorzystać możliwości formalne i organizacyjne do realizacji projektów społecznych i indywidualnych.

PARTNERZY

POZYTYWNA DYSCYPLINA

  Pozytywna Dyscyplina jest klasyczną metodą wychowawczą rozwijaną od 30 lat. Jej korzenie sięgają psychologii indywidualnej austriackiego psychoterapeuty Alfreda Adlera, który jako...

Read More

FUNDACJA GLOBAL LANGUAGE

WYPRAWY WOLONTARIACKIE Fundacja Global Language propaguje wolontariat długo i krótkoterminowy dla ludzi w każdym wieku określając minimalne wymagania wstępne. Dziś...

Read More

Zielony Koń

Jeśli jeździectwo traktujesz jak sport i jest on dla Ciebie na tyle ważny aby zawalczyć o to żebyś mógł go...

Read More

PARTNER SPOŁECZNY

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku -WSSE – http://wsse.edu.pl/ to nowa jakość na rynku trójmiejskich uczelni . Dostosowanie warunków do możliwości...

Read More
 
PATRON HONOROWY

                        Jarosław Bierecki

Radny Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego

Sejmik Województwa – jest to organ o charakterze kontrolnym i stanowiącym; składa się z radnych wybranych w wyborach bezpośrednich; ich kadencja trwa 4 lata; sejmik działa w formie uchwał, przyjmując m. in. akty miejscowego prawa, ustalając strategię rozwoju dla województw czy też jego budżet; działając  jako organ kontrolny Sejmik zajmuje się kontrolą zarządu województwa z wykonania budżetu; pracami Sejmiku kieruje przewodniczący
WIĘCEJ INFORMACJI