Sport – taniec, muzyka, rysunek – wywołują procesy biochemiczne w mózgu

Nastolatki, alkohol, papierosy i stymulatory. W połowie lat 90 Islandzcy nastolatkowie byli jednym z największych pijących i palaczy w Europie. Islandia jest dziś na szczycie klasyfikacji krajów europejskich, w których styl życia nastolatków (młodzieży w wieku 13 lat) jest najzdrowszy! Jak to się stało? Islandzcy naukowcy próbowali odkryć biochemiczne procesy uzależniające. Harvey Milkman, amerykański profesor […]

Trzeba by wiele, bym z ciebie zrezygnował

 Jako dziecko, zawsze byłem zafascynowany Afryką. Kochałem filmy o doktorze Livingstone i misjonarzach. Chodziłem do szkoły katolickiej dla chłopców, a wielu nauczycieli wykonywało pracę misyjną w Afryce. Opowiadali nam o tym, jak błogosławią mieszkańców wioski, ich Biblię,ich książki,ich plony,a kiedy padało, błogosławili deszcz. To właśnie z tych wspomnień wziął się wers „błogosławię deszcze w […]

Energia Życia – Dar Stworzenia

„Jeśli jakiś rodzaj energii wewnętrznej istnieje, to jest to zjawisko naturalne, dla wierzących naturalne i dobre, bo stworzone przez Boga. Dla każdej osoby wierzącej oczywistym być powinno, iż akt stworzenia z definicji leży wyłącznie w gestii Boga.” Wiesław Andrzej Koźmiński   „To zjednoczenie naszej woli z wolą Absolutu podnosi ją, zamiast poniżać, i czyni niezależną […]

15 możliwych przyczyn ADHD

Oto dzieci, które więcej wymagają od systemu edukacji. Kto się zmierzy z Iron Men’s John Gray, autor międzynarodowych bestsellerów, za przyczynę epidemii chorób takich jak ADHD uważa szereg zabójczych dla mózgu elementów hipernowoczesnego stylu życia. Coś nowego dzieje się w naszych mózgach. Liczba przypadków zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi (ang. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) i […]

Ucz swoje dzieci – łatwo to napisać – zróbmy to !!!

Ucz swoje dzieci, że niczego poza sobą nie potrzebują do szczęścia – ani osoby, ani miejsca, czy rzeczy – i prawdziwe szczęście odnajduje się wewnątrz siebie. Ucz je, że są samowystarczalne. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy. Ucz swoje dzieci, że przegrana to wymysł, że każda próba jest udana i każdy wysiłek prowadzi […]