RODZINA

Rodzina w znaczeniu tradycyjnym i podtrzymanie wszelkich wartości z Rodziną związanych uznajemy jako najbardziej podstawowe i potrzebne cele naszego działania. W dzisiejszych czasach różnorodności tym bardziej większego znaczenia nabierają działania zmierzające do umocnienia rodziny. To umocnienie nabiera znaczenia aby uświadamiać rodzicom jakie jest ich znaczenie dla wszechstronnego rozwoju dziecka od najmłodszych lat. Naszym najważniejszym zadaniem […]

KULTURA

Poprzez promocję oddolnej kultury jako nieodzownego elementu potrzebnego do wszechstronnego rozwoju dzieci od najmłodszych lat i organizację dla ich rodzin wypoczynku i urozmaiconych zajęć Stowarzyszenie tworzy okazję do twórczego spędzania wolnego czasu i do rozwoju osobistego dzieci i rodziców. Organizujemy i wspieramy Kulturę dostępną jako zabawę. Staje się ona twórczym motorem uruchamiającym wiarę we własne […]

SPORT

Celami sportowymi Stowarzyszenia są: 1. kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, dzieci i młodzieży, 2. dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego, możliwego do osiągnięcia tylko w połączeniu z harmonijnym rozwojem zawodnika, który w odniesieniu do dzieci i młodzieży staje się równoważnym celem działań stowarzyszenia 3. upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na […]