RODZINA

logo_RODZINA_2016-2000Rodzina w znaczeniu tradycyjnym i podtrzymanie wszelkich wartości z Rodziną związanych uznajemy jako najbardziej podstawowe i potrzebne cele naszego działania. W dzisiejszych czasach różnorodności tym bardziej większego znaczenia nabierają działania zmierzające do umocnienia rodziny. To umocnienie nabiera znaczenia aby uświadamiać rodzicom jakie jest ich znaczenie dla wszechstronnego rozwoju dziecka od najmłodszych lat. Naszym najważniejszym zadaniem jest zorganizowanie kampanii społecznej  na temat sportu i kultury rodzinnej w celu zapewnienia dzieciom ich harmonijnego rozwoju. Cele i formy działania oraz sposoby ich realizacji stowarzyszenie kieruje głównie do rodziny rozumianej jako pierwszego, najważniejszego naturalnego środowiska dziecka. Ilekroć w statucie cele stowarzyszenia odnoszą się do rodziny to dotyczą również rodzin osób pełniących funkcję rodzin zastępczych i ich podopiecznych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.