KULTURA

logo_KULTURA_2016-2000

Poprzez promocję oddolnej kultury jako nieodzownego elementu potrzebnego do wszechstronnego rozwoju dzieci od najmłodszych lat i organizację dla ich rodzin wypoczynku i urozmaiconych zajęć Stowarzyszenie tworzy okazję do twórczego spędzania wolnego czasu i do rozwoju osobistego dzieci i rodziców.

Organizujemy i wspieramy Kulturę dostępną jako zabawę. Staje się ona twórczym motorem uruchamiającym wiarę we własne możliwości oraz twórcze działanie dzieci  niezbędne do ich harmonijnego rozwoju.

Print Friendly, PDF & Email