RKS GDYNIA

Stowarzyszenie RODZINA KULTURA SPORT – Regionalny Klub Sportowy
ul. Kopernika 35, 81-411 GDYNIA
NIP:586-218-95-06, REGON:220384763
Nr konta: Bank BGŻ SA  90 2030 0045 1110 0000 0240 4570
e-mail: rksgdynia@gmail.com, telefon: 509611795

Najważniejszym elementem strategi szkoleniowej RKS Gdynia jest mocne wsparcie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży – budowanie motywacji i szacunku dla siebie i innych, dlatego wszystkie sprawy klubowe mają odniesienie w odpowiedzialności podejmowanej przez członków . Oznacza to, że zarówno co do wymagań stawianych kadrze, dzieciom lub ich opiekunom jak i do warunków działania priorytetem jest właściwa postawa sportowa. Poprzez stwarzanie bezpiecznej przestrzeni – pomimo trudności – docieramy do indywidualnej wrażliwości dzieci aby wydobyć i przenosić ich twórcze działanie na inne dziedziny życia – np. chęć do nauki. Wady rozwojowe nie są przeszkodą do uprawiania sportu. Najlepsi członkowie, którzy jednocześnie spełnia wymogi regulaminowe aby stać się zawodnikiem uczestniczą w rozgrywkach ligowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

Pozostałe informacje
www: www.rksgdynia.pl, www.futbolrodzinny.pl