PLAN TRENINGÓW

UWAGA !!!

  1. Informacje o treningach umieszczonych w harmonogramie nigdy nie są dodatkowo ogłaszane
  2. Informacje SMS sa wysyłane gdy trening jest odwołany lub następuje zmiana miejsca lub godziny treningu
  3. Treningi wyznaczone w powyższym harmonogramie dla wszystkich grup są obowiazkowe z poniższych powodów:
  • w związku z walidacją i koniecznoscia rozliczania projektów z których klub uzyskał dofinansowanie
  • w związku z odpowiedzialnością regulaminową rodziców i trenerów za bezpieczeństwo dziecka
  • wspieranie procesu szkoleniowego poprez budowanie odpowiedzialności i samodyscypliny wśród zawodników

Powyższe oznacza konieczność powiadamiania o nieobecności zawodnika – z podaniem przyczyny nieobecności – poprzez wysłanie sms-a do trenera przez rodzica lub opiekuna regulaminowego

Zgodnie z regulaminem opiekunowie regulaminowi maja obowiazek przystosowania planu zajęć dziecka do harmonogramu treningów.

Fakt stałej nieobecności na treningu z innego powodu niż choroba wymaga pisemnego oświadczenia opiekuna regulaminowego z podaniem przyczyny, która powinna być zaakceptowana przez trenera.

Profil sportowy wspierania rozwoju dziecka oznacza podejmowanie długotrwałych i systematycznych wysiłków tj. pokonywanie wszelkich trudności ( np logistycznych ) w celu dochodzenia do pożądanego rezultatu. Natężenie treningów dające pożądane rezultay – to 10 jednostek treningowych tygodniowo. Tak wiec uczestnictwo w innym treningu nie jest wytłumaczeniem. Ponadto aby wpływać na rozwój dziecka przez sport potrzebny jest wysiłek fizyczny. Endorfinizowanie efektów wysiłku fizycznego może trwać kilka tygodni – bez systematyczności nie uzyskamy celu jakim jest ukształtowanie cech wolicjonalnych – chcrakteru sportowca, który jest potrzebny do życia każdemu.

————————————————————————————————————————————–

Prosimy o  potwierdzenie odczytania powyższych informacji – poprzez wypełnienie poniższego formularza

KOMUNIKAT-TRENINGI 2019