RKSGDYNIA - Stowarzyszenie RODZINA KULTURA SPORT - Regionalny Klub Sportowy

RODZINA KULTURA SPORT

Regionalny Klub Sportowy

 

DOŁĄCZ DO DRUŻYNY

Drużyny Piłki Nożnej - RKS Gdynia
. .

Nasze Mocne Strony

Niska składka członkowska - od rodziny
Treningi w małych grupach, Selekcja wyłącznie naturalna
Mecze Rodzinne - otwarte z udziałem rodziców
Rodzic współdziała w procesie szkoleniowym
Zawodnik prowadzi swój profil na stronie klubowej
Zawodnicy i rodzice współtworzą Drużynę i Klub - Wszyscy graja i są potrzebni
Na treningach gramy mecze na naturalnej powierzchni - lepsza regeneracja stawów

www.futbolrodzinny.pl, Tel: 509-611-795

ORGANIZACJA

NON PROFIT

NON PROFIT – działalność nie dla zysku Jesteśmy organizacją, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego...

Read More

NGO – OP

NGO ( ang. non-government organization, ) OP – Organizacja Pozarządowa Jesteśmy organizacją działającą na rzecz określonych kierunków i wyznaczonych celów...

Read More

OPP

OPP – Organizacja Pożytku Publicznego Jesteśmy organizacją działającą zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Nie każda...

Read More

PRZEDSIĘBIORSTWO

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie i w sposób określony w prawie o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych...

Read More
KIERUNKI DZIAŁANIA

RODZINA

Rodzina w znaczeniu tradycyjnym i podtrzymanie wszelkich wartości z Rodziną związanych uznajemy jako najbardziej podstawowe i potrzebne cele naszego działania....

Read More

KULTURA

Poprzez promocję oddolnej kultury jako nieodzownego elementu potrzebnego do wszechstronnego rozwoju dzieci od najmłodszych lat i organizację dla ich rodzin...

Read More

SPORT

Celami sportowymi Stowarzyszenia są: 1. kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, dzieci i młodzieży, 2. dążenie...

Read More
PROJEKTY
rksprojekt
Przykłady projektów realizowanych - dołącz do realizacji projektu - lub przekaż 1% podatku
 •  Futbol Rodzinny RKS Mały Kack
 •  Futbol Rodzinny RKS Gdynia
 •  Floret SYLWANIA RKS Pomorskie
 •  Sponsoring tytularny dla sekcji i drużyn RKS
 •  Wolontariusze dla dzieci z RDD
 •  Edukacja dodatkowa dla dzieci niepełnosprawnych
 •  Międzyparafiany Zespół Uwielbienia
 • Kampania 1% podatku
>> STRONA PROJEKTÓW
Przykładowe pomysły - wybierz i realizuj jeden z projektów
 •  Liga Rodzin - turnieje i rozgrywki drużyn rodzinnych
 •  Przełajowy wyścig rowerowy - Mały Kack 2016
 • Family Four Football - zajęcia dla rodziców z dziećmi
 •  Szkoła Integralnego Rozwoju dla Rodziców
 •  Całodzienne Sport-Boksy
 •  Wieczerza Przygotowania
 •  Przegląd kabaretów rodzinnych - Młay Kack 2016
 •  Zabloguj strach przed innością - blogi www dla rodziców
>> STRONA PROJEKTÓW PLANOWANYCH
KONTAKT
images-bip    

Stowarzyszenie RODZINA KULTURA SPORT - Regionalny Klub Sportowy

ul.Kaliska 35a, 81-502 GDYNIA

KRS:0000274840, NIP:586-218-95-06, REGON:220384763

Nr Konta Bankowego: BGŻ SA 90 2030 0045 1110 0000 0240 4570

tel: 509-611-795, poczta@rksgdynia.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawą prawną do utworzenia jednostki III sektora gospodarki jest art.12 Konstytucji RP z 1997 roku, zapewniający wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji.

Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych mającym na celu wszechstronny rozwój sportu i kultury, a w szczególności umożliwienie aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych i innych rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych bez względu na ich status materialny, pochodzenie społeczne, płeć, czy dotychczasowe osiągnięcia. Poprzez promocję sportu, rekreacji i spontanicznej oddolnej kultury jako nieodzownych elementów potrzebnych do wszechstronnego rozwoju dzieci od najmłodszych lat i organizację dla ich rodzin wypoczynku, profesjonalnych treningów i urozmaiconych zajęć Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy tworzy okazję do twórczego spędzania wolnego czasu i do rozwoju osobistego swoich Członków i Odbiorców.

.

RKSGDYNIA to lokalna organizacja której struktura prawna i organizacyjna stwarza szerokie możliwości realizacji założonych celów i projektów społecznych

Zachęcamy do podjęcia działań społecznych. Dostęp do szerokich możliwości działania zapewniają akty prawne na podstawie których działamy a w szczególności wpisany do statutu zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego jak również zakres działalności gospodarczej. Zapraszamy do współpracy osoby indywidualne i instytucje. Udzielimy wszelkiego wsparcia wszystkim którzy chcą wykorzystać możliwości formalne i organizacyjne do realizacji projektów społecznych i indywidualnych.

PARTNERZY

FUNDACJA GLOBAL LANGUAGE

WYPRAWY WOLONTARIACKIE Fundacja Global Language propaguje wolontariat długo i krótkoterminowy dla ludzi w każdym wieku określając minimalne wymagania wstępne. Dziś...

Read More

Zielony Koń

Jeśli jeździectwo traktujesz jak sport i jest on dla Ciebie na tyle ważny aby zawalczyć o to żebyś mógł go...

Read More

PARTNER SPOŁECZNY

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku -WSSE – http://wsse.edu.pl/ to nowa jakość na rynku trójmiejskich uczelni . Dostosowanie warunków do możliwości...

Read More
 
PATRON HONOROWY

                        Jarosław Bierecki

Radny Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego

Sejmik Województwa – jest to organ o charakterze kontrolnym i stanowiącym; składa się z radnych wybranych w wyborach bezpośrednich; ich kadencja trwa 4 lata; sejmik działa w formie uchwał, przyjmując m. in. akty miejscowego prawa, ustalając strategię rozwoju dla województw czy też jego budżet; działając jako organ kontrolny Sejmik zajmuje się kontrolą zarządu województwa z wykonania budżetu; pracami Sejmiku kieruje przewodniczący