Informacje Podstawowe

RODZINNA PIŁKA NOŻNA

Szybkie zmiany społeczne i stale rosnące wymagania powodują, ze współczesne dzieci poddawane są działaniom które wywołują u nich stres. Zmiany społeczne i działania wokół nas są dezorientujące, niechciane, niezrozumiałe, niezamierzone dla dzieci ale często również dla Nas – rodziców, trenerów, opiekunów, wychowawców.

Co możemy zrobić ? Aby niwelować negatywne skutki takiego stresu, będącego wynikiem coraz szybszego stylu naszego życia? Powinniśmy starać się spędzać z naszymi dziećmi jak najwięcej czasu, wykorzystywać go efektywnie i być z nimi „obecnym” – tak naprawdę.

Co to oznacza? Przede wszystkim potrzebę osobistego zaangażowania we wspólną aktywność razem z dzieckiem. Dlatego warto trenować dawanie siebie na zajęciach, które dają nam możliwość aktywnego udziału. Piłka nożna jako bardzo popularna dyscyplina jest punktem wyjścia, inspiracją, zajawką na bazie których docieramy do znacznie ważniejszych zagadnień. W Rodzinnej Piłce Nożnej mogą uczestniczyć zarówno chłopcy jak również dziewczęta. Z tego samego powodu w treningach może uczestniczyć zarówno mama jak i tata. Rodzinna Piłka Nożna jako element integralnego rozwoju stanowi z całą pewnością grupę zajęć, która całościowo i kompleksowo wpływa na harmonijny rozwój dziecka.

Dlaczego? Ponieważ wyzwala ruch, rozumiany jako mechanizm napędzający rozwój. To wyjątkowy czas treningu, który integruje wiele elementów wpływających na wszechstronny rozwój dziecka:

Po pierwsze jest to czas dla rodziców, którzy grają z dziećmi lub kibicują dzieciom. Tym samym zostaje zaspokojona podstawowa potrzeba dziecka jaką jest poczucie bezpieczeństwa.To poczucie bezpieczeństwa które już znamy przekierowujemy do innych zadań takich jak sport aby stawały się one ważne i przyjemne w naszym życiu tak samo jak przebywanie z mamą lub tatą. Uczymy się samo-motywacji i samodyscypliny. Jednocześnie wspólne działanie stwarza okazję do umacniania relacji rodzic-dziecko, rodzic-rodzic w naszej drużynie, rodzic – rodzic z drużyny przeciwnej i przekazywania wzorców postaw a więc uruchamia proces modelowania. Jednym z ważniejszych modeli działania jaki uruchamia wszechstronny rozwój dziecka jest przyjęcie odpowiedzialności oznaczającej

FAIR PLAY – czyste, uczciwe, szlachetne

  • – walki sportowe ( umiejętność wygrywania i przegrywania)
  • – gry i walkę o siebie i innych ( przyznaję – moja wina-będę lepszy)
  • – postępowanie w stosunku do samego siebie ( zdobywanie wiedzy, odżywianie)
  • – postępowanie w stosunkach z ludźmi ( relacje, szacunek)
  • – postawy zwycięscy i dającego przykład ( ustępuję, przepraszam, dziękuję)
  • – postawy sukcesu, który odnosimy dzięki zespołowi ( wygrywam bo nie jestem sam)

Do przyjęcia tych reguł potrzebny jest dobry wzorzec. Wówczas w naturalny sposób dzieci przyjmują go i przenoszą jako nabytą odpowiedzialność do codziennego życia na inne sfery działania – jak rodzina, nauka, praca, inne zajęcia i aktywności społeczne. Tak wiec wynik sportowy jest możliwy tylko w połączeniu z harmonijnym rozwojem dziecka, który od tej pory staje się dla nas zrozumiały i ważny.

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

Na treningu uwzględniamy również ćwiczenia oddechowe, które zwiększają wydolność organizmu, dotleniają mózg dziecka, poprawiają koncentracje oraz pomagają wyciszyć i uspokoić dziecko pod koniec zajęć.

Charakter zabaw oraz ich inspirująca trudność( nogami a nie rękoma) otwiera dziecko na sukces poprzez powtarzalność i możliwość poprawy swoich wyników – pozwala uwierzyć we własne możliwości poprzez wieloetapowość sukcesu.

Poprzez kontakt z zabawami kształtującymi poczucie rytmu dziecko otwiera się na muzykalność i muzykowanie – dźwięki i instrumenty a to przyczynia się do dalszego rozwoju psychoruchowego.

Dominujący na zajęciach ruch ze szczególnym uwzględnieniem ruchu naprzemiennego, uruchamiający motorykę i angażujący układ wzrok-ruch wpływa na potencjał szybkościowy i intelektualny dziecka.

Poprzez powtarzalność zajęć, wykorzystanie ćwiczeń w układach które stają się elementami choreografii – wspomagane zostają procesy związane z rozwojem pamięciMożliwość współdziałania w małym i dużym zespole pozwala rozwijać inteligencję emocjonalną a konkretnie – interpersonalną.

Gra zespołowa, oprócz zaangażowania motorycznego, aktywizuje emocje, których obecność oprócz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, odgrywa również istotną rolę przy niwelowaniu stresu. Spontaniczne zabawy dzieci pełne są różnych form rytmicznego ruchu naprzemiennego. Warto więc szukać zajęć, które poprzez swoją formułę, sprzyjają naturalnym mechanizmom rozwoju, umożliwiając doskonalenie procesów integracji bodźców. Integracji rozumianej jako dążenie do spójnej pracy całego organizmu małego i dużego człowieka.

RODZINNA PIŁKA NOŻNA

Treningi są prowadzone przez licencjonowanego trenera Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz conajmiej jednej osoby zaangarzowanej w proces szkoleniowy – instruktor terapii zajęciowej, pedagog, psycholog. Ponadto w treningach mogą brać udział wolontariusze, W charakterze wolontariuszy mogą wziąć udział członkowie lub przyjaciele rodzin biorących udział w treningach – starsze rodzeństwo, dziadek, babcia, wujek itd..

Udział w zajęciach odbywa się na zasadach klubu sportowego. Regulamin Klubu RKS Gdynia jest dostępny na stronie www.futbolrodzinny.pl. Do udziału w treningu potrzebna jest deklaracja uczestnictwa akceptująca zasady klubowe. Deklarację należy potwierdzić na piśmie na jednym z pierwszych teningów na druku uzyskanym od trenera lub pobranym ze strony klubowej. Pisemna deklaracja oraz wpłata pierwszej składki w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty rozpoczęcia zajęć oznacza członkostwo w klubie i zgodę na przestrzeganie regulaminu i regularne opłacanie składek do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc w którym wpłacono składkę . Wypowiedzenie członkostwa następuje na piśmie i jest możliwe w miesiącu za który opłacono składkę i rozliczono się z klubem – odbywa się w trybie jednomiesięcznego wypowiedzenia od daty złożenia pisemnego wypowiedzenia.

Treningi dla dzieci od 4 do 6 lat będą się odbywały

  • Kompleks Sportowo Rekreacyjny – ul. Wieluńska – Mały Kack