Informujemy, że klub RKSGDYNIA otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu „Klub 2018”.

Zakres zadania objętego dofinansowaniem:

  • Zakup sprzętu sportowego
  • Prowadzenie zajęć sportowych

Źródła finansowania:

Całkowita wartość zadania 17155,00 zł,

w tym: ze środków MSiT – 10000,00 zł

ze środków własnych – 7155 zł

Okres realizacji zadania: 02.01.2018 – 15.11.2018

W związku z realizacją zadania w ramach Programu KLUB 2018 przeprowadzone zostały testy sprawnościowe, które obejmowały: pomiar wzrostu ciała, pomiar masy ciała, zwis na drążku, bieg krótki na 50 m, bieg długi na 600 m. dla dzieci ponizej 12 roku zycia oraz na 1000m powyżej 12 roku zycia

Wyniki testów zostały wprowadzone do Narodowej Bazy Talentów na portalu prowadzonym przez Ministra Sportu i Turystyki www.narodowabazatalentow.pl