Untitled

. „Jeśli jakiś rodzaj energii wewnętrznej istnieje, to jest to zjawisko naturalne, dla wierzących naturalne i dobre, bo stworzone przez Boga. Dla każdej osoby wierzącej oczywistym być powinno, iż akt stworzenia z definicji leży wyłącznie w gestii Boga.” Wiesław Andrzej Koźmiński   ” To zjednoczenie naszej woli z wolą Absolutu podnosi ją, zamiast poniżać, i […]

KEEP CALM and WSSE

Pedagogika to rozległa dziedzina o wielu specjalizacjach. Ukończenie studiów pedagogicznych oznacza otrzymanie odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu. Pedagogika to nie tylko zawód i potwierdzenie kwalifikacji nauczyciela – każdy pedagog wie, że to również sztuka. Sztuka obserwacji i prowadzenia, sztuka oddziaływania człowieka na człowieka oznaczająca zaistnienie osobistego przeżycia – sztuka nawiązania wewnętrznego kontaktu z drugim człowiekiem […]