KEEP CALM and WSSE

aplikuj na studia

kliknij w obrazek REKRUTACJA

Pedagogika to rozległa dziedzina o wielu specjalizacjach. Ukończenie studiów pedagogicznych oznacza otrzymanie odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu. Pedagogika to nie tylko zawód i potwierdzenie kwalifikacji nauczyciela – każdy pedagog wie, że to również sztuka. Sztuka obserwacji i prowadzenia, sztuka oddziaływania człowieka na człowieka oznaczająca zaistnienie osobistego przeżycia – sztuka nawiązania wewnętrznego kontaktu z drugim człowiekiem – sztuka docierania do indywidualnej wrażliwości – kontaktu emocjonalnego intensyfikującego działanie wyobraźni i intelektu .

Pedagodzy nawet jeśli nie znajdują pracy w zawodzie nauczyciela potwierdzają swoje wysokie kwalifikacje.

Na studiach w Wyższej Szkole Społeczno Ekonomicznej połączenie lub uzupełnianie się kierunków pedagogiki i zarządzania przynosi dodatkowe efekty edukacyjne w postaci umiejętności kierowania własną karierą. Można powiedzieć, że młodzi ludzie często wybierają ten kierunek jako prestiżowy. Dzisiaj nie wypada mieć dobrego zawodu bez wyższego wykształcenia pedagogicznego. To tłumaczy fakt dlaczego tak wielu studentów wybiera pedagogikę lub zarządzanie WSSE jako dodatkowy kierunek równoległy.

Licencjonowany prawnik-pedagog, trener-pedagog, terapeuta-pedagog. Coraz większego znaczenia w naszych pracach i w edukacji będzie nabierać zawód tutora jako specjalisty do pomocy w pokonywaniu trudności.

Ponadto coraz więcej młodych ludzi podejmuje pracę już po uzyskaniu licencjatu wówczas tytuł magistra jest dopełnieniem i potwierdzeniem kariery zawodowej, która potrzebuje już tylko ukierunkowanego tytułu naukowego. Potwierdzeniem takiego studiowania jest ich indywidualny plan i program kształcenia zgodny z zawodem i zajmowanym stanowiskiem, oznaczający możliwość rozwoju – wprowadzającego na wyższy poziom.