Onboarding Sport Life

 

 

Postawienie koniektur ( domyślnych hipotez na podstawie źródłowych znaczeń ) w poniższych zagadnieniach:

Sport w znaczeniu pierwotnym jako platforma porozumienia i uniwersalne narzędzie wychowawcze.

Organizowanie środowiska wychowawczego. Środowiska aspirujące do stawania się wychowawczymi wymagają ciągłej reorganizacji

W ten sposób powstaje przestrzeń do działalności Stowarzyszenia, którego podstawowym celem staje się resocjalizacja i uświadomienie społeczne w szeroko rozumianych zagadnieniach świadomości ekologicznej obejmujących takie zagadnienia jak:

kształtowanie cech wolicjonalnych i potrzeby bycia najlepszym jak tylko to możliwie dla samego siebie (arete)

zdrowia rozumianego nie tylko jako brak choroby, ale również jako wykorzystanie swoich możliwości – zdrowy styl życia

w tym nastawienie do aktywności fizycznej jako narzędzia budowania swojego potencjału fizjologicznego i psychologicznego

szacunku i miłości dla każdego człowieka

poszanowania dorobku – kultury każdego narodu i człowieka

( pierwotne znaczenie Kung Fu rozszerzające rozumienie sportu w nowym znaczeniu na kulturę i edukację )

re definiowanie sportu jako skutecznego narzędzia pedagogicznego i resocjalizacyjnego

w tym uznanie procesów zachodzących podczas sportu jako najlepszy model wzrostu rozwoju osobowego człowieka

bo wzorowany na najlepszym możliwym do zaakceptowania przez naukę modelu rozwoju (Claude Bernard)

w tym przeniesienie aktywności sportowych na poziom szkolny oraz zaangażowania i emocji z nim związanych

( budowanie społecznego potencjału wokół zdrowej rywalizacji sportowej i odpowiedzialności fair play )

potrzeby uświadomienia Błogosławieństwa Bożego i umiejętności posługiwania się nim wynikającego z daru życia (essential)

w tym porozumiewania się bez przemocy, stawania po stronie dobra i prawdy, nie złorzeczenia

umiejętnego napominania ( przykład: ty złodzieju-nie, wierzę że możesz być dobrym człowiekiem i nie będziesz kradł- tak)

decentracji poglądów wynikającej ze świadomości różnicy – postrzegania, doświadczeń, czasu, miejsca,…

stosowania odpowiedzialności fair play nie tylko w sporcie

zmianę programów edukacyjnych w wymienionych już powyżej elementach

Uznanie, że procesy wychowawcze wymagają re definicji środowiska wychowawczego jako rodzaj środowiska wewnętrznego spełniającego określone warunki i dzięki temu uwzględniającego wpływy środowiska zewnętrznego. W tym zakresie znalezienie sposobu na współpracę w różnych obszarach środowiska wychowawczego takich jak Rodzina, Kultura, Sport, Edukacja, Kościół, Środki Masowego Przekazu,… Inne.

Bieżące działania stowarzyszenia obejmują wspieranie właściwego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez stwarzanie odpowiednich warunków, dostępu do sportu kultury i edukacji, aktywne wspieranie rodziny i współpracę we wszystkich obszarach predysponowanych do stawania się środowiskiem wychowawczym.

RKS Gdynia organizuje proces wdrażania do stawania się sportowcem dla samego siebie przez całe życie. (Onboarding Sport Life)

Elementy programu Onboarding Sport Life

1) Wspieramy Kluby sportowe działające przy szkołach w ścisłej współpracy z nauczycielami i rodzicami

2) Rywalizacja jest przeniesiona na poziom szkolny

3) Każdy uczeń jest ukierunkowywany do tego by stać się sportowcem poprzez wdrożenie pedagogiki, której terminologia jest spójna z pierwotnym rozwojem aktywności (sportu) rozwojem człowieka i cywilizacji.

4) Każdy uczeń zasługuje na całodzienne sportowe prawidłowe wyżywienie ( będziemy dofinansowywać tzw sport box – rodzice płacą tylko za produkty)

5) Każdy uczeń zasługuje na wsparcie psychologiczne (chcemy zapewnić indywidualnych korepetytorów dla każdego ucznia wdrażanego do życia sportowego.

6) Chcemy umożliwić finansowanie sportu kultury i edukacji przez rodziców poprzez działalność odpłatną pożytku publicznego. Do tego celu chcemy stworzyć aplikację internetową której działanie będzie finansowane z obniżenia podatku od wpłat przeznaczonych na sport kulturę i edukację.

Print Friendly, PDF & Email