Tradycja jest dla Wiary jak alfabet dla czytającego

Jezus rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. (J19, 26b-27a)

Głównym problemem nurtującym najstarszą wspólnotę mesjanistyczną – Kościół – było nie to czy Żyd może wierzyć w Mesjasza, lecz to czy nie-Żyd może zostać chrześcijaninem, nie nawracając się zarazem na judaizm.

Judaizm to wiara wyznawana i praktykowana przez Maryję i jej Świętą Rodzinę. W tej wierze urodził się i wyrastał Jezus i do końca swojego życia żył według niej dopełniając ją przez swoje posłannictwo od Boga. Chrześcijaństwo, katolicyzm najgłębiej osadzone są w kulturze i wierze Żydów

Oddanie Matki Janowi i fakt, że zamieszkała u niego wyraźnie wskazuje na fakt, że nie miała Ona innych dzieci. Zatem możemy bez obawy nazywać Matkę Jezusa naszą Matką i przyjąć Ją do domów naszych serc. Możemy i powinniśmy oddawać Maryi należną jej cześć. Powierzył Ją nam sam Jezus – i to właśnie na Krzyżu, w tym niezwykle ważnym momencie w historii zbawienia.

Przyjmuję Cię Matko – tradycja jest dla wiary jak alfabet dla czytającego