Rola emocji w neuropedagogice Gdańsk – 9 czerwca 2018 roku godz 10-13

ROLA EMOCJI W NEUROPEDAGOGICE – SEMINARIUM PEDAGOGICZNE

Czas i miejsce seminarium:
09 czerwca 2018 roku, godz. 10:00 – 13:00
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, ul. Rajska 6 (II piętro, sala G)

Głównym celem seminarium jest ukazanie znaczenia wiedzy i umiejętności z zakresu neuropedagogiki w odniesieniu do osiągania sukcesów w edukacji. Treści, które zostaną zaprezentowane, oparte będą o najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczące neurobiologii, fizjologii mózgu i psychologii ewolucyjnej.

Do udziału w seminarium zaproszeni są: studenci Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pedagodzy i   psychologowie szkolni, wizytatorzy, opiekunowie i wychowawcy oraz inne osoby zainteresowane problematyką.

Tematykę referatów, poprzedzających dyskusję, stanowić będą następujące zagadnienia:

       Emocje i neuropedagogika we współczesnej edukacji /dr Roman Gawrych, nauczyciel nauczania początkowego, pedagog specjalny, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
       Elementy neurodydaktyki w procesie poznawczym /mgr Urszula Sierżant, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
       Neuropedagogika w praktyce szkolnej /prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Na seminarium, w imieniu organizatorów, zapraszają:
mgr Urszula Sierżant – Dyrektor Pracowni Usług Edukacyjnych „Rozwój” w Gdyni
dr Roman Gawrych – Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
___________________________________________________________________

Zgłoszenia do udziału w seminarium przyjmuje Dziekanat Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
tel. 58 500 52 22, 881 777 974, e-mail: info@wsse.edu.pl do 01 czerwca 2018 r.
Osoby, które chcą otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium
proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu seminarium w dniu 09 czerwca 2018 r. w godz. 9.30-10.00

http://rksgdynia.pl/wp-content/uploads/2018/05/ROLA-EMOCJI.pdf