Praktyka Wolontariat w Rodzinnych Domach Dziecka

Poszukujemy wolontariuszy lub studentów do pracy lub zabawy z dziećmi ( 2 do 8 lat ) – przykładowe zajęcia:

  • wyjście na spacer z jednym lub z dwójką dzieci
  • zabawa lub nauka w domu z dzieckiem niepełnosprawnym lub zdrowym – Ćwiczenia pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne realizowane we współpracy ze specjalistą prowadzącym
  • Wspomaganie realizacji programu wczesnego wspomagania oraz IPET
  • wyjście z dzieckiem na rehabilitację
  • wyjście z dzieckiem na zajęcia kulturalne, sportowe, artystyczne
  • wyjście do kina, teatru, na koncert inne wydarzenia
  • inne aktywności – budowanie współpracy w grupie 5-7 dzieci

Oferujemy umowę praktyk wolontariatu, przeszkolenie, uzgodnienie warunków Nabory osób odbywają się w wyniku szkolenia i rozmowy kwalifikacyjnej związanej ze specyfiką działania Rodzinnego Domu Dziecka

Osoby chętne prosimy o wypełnienie i przesłanie ankiety wolontariusza – w przypadku studentów prosimy o wpisanie powodu zgłoszenia PRAKTYKA STUDIA – miejsce i kierunek studiów –  link poniżej

ankieta_praktyka_wolontariat

na e-mail: rksgdynia@gmail.com – w temacie proszę wpisać

” Praktyka-Wolontariat- RDD-Nazwisko”

lub kontakt telefoniczny tel:509-100-380

dom