OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

http://www.wbc.poznan.pl/Content/9794/index.html