Modlitwa Codzienna

BŁOGOSŁAWIONY JEST PAN NASZ I STWÓRCA
BŁOGOSŁAWIONY JEST BÓG NASZYCH OJCÓW
BÓG ABRAHAMA, IZAAKA, JAKUBA
BÓG WSZECHPOTĘŻNY I STRASZNY W SWEJ MOCY
WYWYŻSZAJ GO, BO DAJE DOBRE RZECZY NAM ON
WŁADCĄ JEST, MIŁOSIERDZIE JEGO WIECZNIE TRWA
PRZYSZEDŁ ODKUPICIEL DO WSZYSTKICH SYNÓW
Z POWODU MIŁOŚCI I SWEGO IMIENIA
ZBAWICIEL KRÓL ON TARCZĄ MOJĄ W KAŻDYM DNIU
BŁOGOSŁAW GO, PAN TARCZĄ ABRAHAMA JEST
BACZY NA ŻYJĄCYCH POD JEGO ŁASKĄ
ON WSKRZESZA UMARŁYCH Z WIELKIM WSPÓŁCZUCIEM
POTĘŻNY BÓG, KTÓRY Z MARTWYCH WSKRZESI NAS
TYŚ PANEM JEST, TY OBDARZASZ ŻYCIEM NAS
PODNOSI UPADŁYCH, UZDRAWIA CHORYCH
WYPUSZCZA NA WOLNOŚĆ WSZYSTKICH UWIĘZIONYCH
BARUCH ATA ADONAI ELOHEJNU
BARUCH ATA ELOHEJ AWOTEJNU
ELOHEJ AWRHAM, ITZCHAK, WE`JAKOW
HA`EL HAGADOL, HAGIBOR, WHANORA
EL ELJON GOLEM CHASIDIM TOWIM
KONEH HAKOL WE`KOCHER CHASDEI AWOT
UMEWI GO`EL LIWNEJ BE`NEIHEM
LE`MAAN, LE`MAAN SZMO BE`AHAWAH
MELECH OZER UMOSZJA UMAGEN
BARUCH ATA ADONAI MAGEN AWRAHAM
ME`CHALKEL CHAJIM BE`CHESED
ME`CHAJEH METIM BE`RACHAMIM RABIM
ATA GIBOR ATA ME`CHAJEH METIM
ATA ADONAI RAW LE`HOSZIJA
SOMECH NOFLIM WE`ROFE CHOLIM
ROFE CHOLIM UMATIR ASURIM