Gdzie jest miłość – to Bóg

Tam gdzie jest Twoja wiara – tam dostrzeż i zrób pierwszy ruch

Tam gdzie jest twój dom  – tam znajdziesz ludzi krąg

Gdzie dwóch lub trzech pójdzie za Tobą – tam tworzycie cywilizację

Tam gdzie jest kultura – tam usłyszysz muzykę

Tam gdzie jest muzyka – tam jest miłość

Gdzie jest miłość – to Bóg