Chrześcijaństwo

W I wieku zgromadzenia mesjanistyczne (εκκλησια – ekklesia – czyli społeczność wywołanych, oddzielonych) w całości składały się z Żydów i prozelitów, czyli ludzi z narodów nawróconych na judaizm. W całości pierwsze zbory wierzących w Mesjasza, stanowiły odłam judaizmu. Początkowo nazywano ich Nazarejczykami (od miasta Nazaret). Określenie chrześcijanie pojawia się po raz pierwszy w Antiochii, wiele lat po wniebowstąpieniu Jezusa, celem odróżnienia od głównego nurtu judaizmu. Można powiedzieć, że chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu i było jego częścią.