PIŁKA NOŻNA – Weź udział w meczu 09-02 oraz 23-02 godz 17:10-18:50

Posted on Posted in aktualności, komunikaty

Mecz i rewanż

ISKRA – Pogórze          vs            RKS – MałyKack

Sekcja Piłki Nożnej w klubie RKS GDYNIA zaprasza

 • dziewczęta z roczników 2004 do 2006
 • chłopców z roczników 2005 do 2010

do udziału w meczach wakacyjnych, które odbedą się w soboty 09-02-19 oraz 23-02-19 o godzinie 17:10 na boisku GCS KLATKA ul. Olimpijska 5 w Gdyni – przy stacji kolejki PKM

Zgłoszenia udziału proszę dokonać telefonicznie – dzwoniąc bezpośrednio do treneraUEFA C:

Waldemar Zadorożny tel:509-611-795

PIŁKA NOŻNA DLA DZIECI Z RODZICAMI

Posted on Posted in aktualności, komunikaty

Pierwszy Trening

W piątek 31 sierpnia 2018 – 16:30 do 17:30 – Kompleks Sportowo Rekreacyjny – ul. Wieluńska – Mały Kack

RODZINNA PIŁKA NOŻNA

Szybkie zmiany społeczne i stale rosnące wymagania powodują, ze współczesne dzieci poddawane są działaniom które wywołują u nich stres. Zmiany społeczne i działania wokół nas są dezorientujące, niechciane, niezrozumiałe, niezamierzone dla dzieci ale często również dla Nas – rodziców, trenerów, opiekunów, wychowawców.

Co możemy zrobić ? Aby niwelować negatywne skutki takiego stresu, będącego wynikiem coraz szybszego stylu naszego życia? Powinniśmy starać się spędzać z naszymi dziećmi jak najwięcej czasu, wykorzystywać go efektywnie i być z nimi „obecnym” – tak naprawdę.

Co to oznacza? Przede wszystkim potrzebę osobistego zaangażowania we wspólną aktywność razem z dzieckiem. Dlatego warto trenować dawanie siebie na zajęciach, które dają nam możliwość aktywnego udziału. Piłka nożna jako bardzo popularna dyscyplina jest punktem wyjścia, inspiracją, zajawką na bazie których docieramy do znacznie ważniejszych zagfadnień. W Rodzinnej Piłce Nożnej mogą uczestniczyć zarówno chłopcy jak również dziewczęta. Z tego samego powodu w teningach może uczestniczyć zarówno mama jak i tata. Rodzinna Piłka Nożna jako element integralnego rozwoju stanowi z całą pewnością grupę zajęć, która całościowo i kompleksowo wpływa na harmonijny rozwój dziecka.

Dlaczego? Ponieważ wyzwala ruch, rozumiany jako mechanizm napędzający rozwój. To wyjątkowy czas treningu, który integruje wiele elementów wpływających na wszechstronny rozwój dziecka:

Po pierwsze jest to czas dla rodziców, którzy grają z dziećmi lub kibicują dzieciom. Tym samym zostaje zaspokojona podstawowa potrzeba dziecka jaką jest poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie wspólne działanie stwarza okazję do umacniania relacji rodzic-dziecko, rodzic-rodzic w naszej drużynie, rodzic – rodzic z drużyny przeciwnej i przekazywania wzorców postaw a więc uruchamia proces modelowania. Jednym z ważniejszych modeli działania jaki uruchamia wszechstronny rozwój dziecka jest przyjęcie odpowiedzialności oznaczającej

FAIR PLAY – czyste, uczciwe, szlachetne

 • – walki sportowe ( umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • – gry i walkę o siebie i innych ( przyznaję – moja wina-będę lepszy)
 • – postępowanie w stosunku do samego siebie ( zdobywanie wiedzy, odżywianie)
 • – postępowanie w stosunkach z ludźmi ( relacje, szacunek)
 • – postawy zwycięscy i dającego przykład ( ustępuję, przepraszam, dziękuję)
 • – postawy sukcesu, który odnosimy dzięki zespołowi ( wygrywam bo nie jestem sam)

Do przyjęcia tych reguł potrzebny jest dobry wzorzec. Wówczas w naturalny sposób dzieci przyjmują go i przenoszą jako nabytą odpowiedzialność do codziennego życia na inne sfery działania – jak rodzina, nauka, praca, inne zajęcia i aktywności społeczne. Tak wiec wynik sportowy jest możliwy tylko w połączeniu z harmonijnym rozwojem dziecka, który od tej pory staje się dla nas zrozumiały i ważny.

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

Na treningu uwzględniamy również ćwiczenia oddechowe, które zwiększają wydolność organizmu, dotleniają mózg dziecka, poprawiają koncentracje oraz pomagają wyciszyć i uspokoić dziecko pod koniec zajęć.

Charakter zabaw oraz ich inspirująca trudność( nogami a nie rękoma) otwiera dziecko na sukces poprzez powtarzalność i możliwość poprawy swoich wyników – pozwala uwierzyć we własne możliwości poprzez wieloetapowość sukcesu.

Poprzez kontakt z zabawami kształtującymi poczucie rytmu dziecko otwiera się na muzykalność i muzykowanie – dźwięki i instrumenty a to przyczynia się do dalszego rozwoju psychoruchowego.

Dominujący na zajęciach ruch ze szczególnym uwzględnieniem ruchu naprzemiennego, uruchamiający motorykę i angażujący układ wzrok-ruch wpływa na potencjał szybkościowy i intelektualny dziecka  w tym umiejętności koncentracji, pisania i czytania

Poprzez powtarzalność zajęć, wykorzystanie ćwiczeń w układach które stają się elementami choreografii – wspomagane zostają procesy związane z rozwojem pamięci. Możliwość współdziałania w małym i dużym zespole pozwala rozwijać inteligencję emocjonalną a konkretnie – interpersonalną.

Gra zespołowa, oprócz zaangażowania motorycznego, aktywizuje emocje, których obecność oprócz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, odgrywa również istotną rolę przy niwelowaniu stresu. Spontaniczne zabawy dzieci pełne są różnych form rytmicznego ruchu naprzemiennego. Warto więc szukać zajęć, które poprzez swoją formułę, sprzyjają naturalnym mechanizmom rozwoju, umożliwiając doskonalenie procesów integracji bodźców. Integracji rozumianej jako dążenie do spójnej pracy całego organizmu małego i dużego człowieka.

RODZINNA PIŁKA NOŻNA

Treningi są prowadzone przez licencjonowanego trenera Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz conajmiej jednej osoby zaangarzowanej w proces szkoleniowy – instruktor terapii zajęciowej, pedagog, psycholog. Ponadto w treningach mogą brać udział wolontariusze, W charakterze wolontariuszy mogą wziąć udział członkowie lub przyjaciele rodzin biorących udział w treningach – starsze rodzeństwo, dziadek, babcia, wujek itd..

Udział w zajęciach odbywa się na zasadach klubu sportowego. Regulamin Klubu RKS Gdynia jest dostępny na stronie www.futbolrodzinny.pl. Do udziału w treningu potrzebna jest deklaracja uczestnictwa akceptująca zasady klubowe. Deklarację należy potwierdzić na piśmie na druku uzyskanym od trenera lub pobranym ze strony klubowej. Pisemna deklaracja oraz wpłata pierwszej składki w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty rozpoczęcia zajęć oznacza członkostwo w klubie i zgodę na przestrzeganie regulaminu i regularne opłacanie składek do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc w którym wpłacono składkę . Wypowiedzenie członkostwa następuje na piśmie i jest możliwe w miesiącu za który opłacono składkę i rozliczono się z klubem – odbywa się w trybie jednomiesięcznym od daty złożenia pisemnego wypowiedzenia.

Treningi dla dzieci od 4 do 6 lat będą się odbywały

W ramach zajęć przedszkolnych – dowolny dzień tygodnia  11:00 do 12:00

 • Boisko – Zespół Szkół nr 6 – ul.Wrocławska 52 – Redłowo

W ramach zajęć pozalekcyjnych

z rodzicami – W piątek – 16:30 do 17:30

 • Kompleks Sportowo Rekreacyjny – ul. Wieluńska – Mały Kack

Integracja Sobota_14-04-2018

Posted on Posted in aktualności, komunikaty

Szanowni Państwo

Członkowie – Rodzice i Zawodnicy RKSGdynia

Bardzo dziękujemy wszystkim zawodnikom i rodzicom, którzy wzięli udział w przygotowaniu naszego baneru reklamowego we wtorek 10-04-2018. Udział w takich przedsięwzięciach pokazuje możliwości naszego klubu i stanowi o jego sile i pozycji wśród Gdyńskich Organizacji Pozarządowych i Klubów Sportowych. Nie długo informacja o naszym klubie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.

W ramach trwających wydarzeń integracyjnych klubu podczas Kampani 1%  spotykamy się na oficjalnym  wywieszeniu Naszego baneru, które nastąpi w sobotę 14 kwietnia o godz. 12:00.

Spotykamy się o godzinie 12:00 w kompletnych strojach klubowych – na parkingu przy bulwarze – koniec ul. Piłsudskiego zbiegający się z bulwarem

O godz. 12:50 swoją osobą zaszczyci nas wiceprezydent Gdyni Pan Michał Guć, który również na części dla niego przeznaczonej dopisze coś od siebie.

Na godz.13:00 przewidziane jest wspólne zdjęcie wszystkich przybyłych organizacji. od 12 do 13 będziemy rozdawać ulotki i breloczki 1% otrzymane od GCOP.

W związku ze znaczeniem tego typu przedsięwzięć bardzo proszę o liczny udział
– członków zwyczajnych stowarzyszenia 
– członków uczestników rodziców i dzieci.

Aby być na tym ważnym wydarzeniu Zarząd RKS Gdynia zrezygnował z udziału w innych prywatnych wydarzeniach.

Klub RKSGdynia jest organizacją działającą w formie stowarzyszenia . To Państwo współtworzycie ta organizację dzięki swojej obecności. Zapraszamy do realizacji Państwa celów zgodnych ze statutem organizacji jak również do pracy społecznej dla dobra naszych dzieci.

W związku z wagą wydarzenia nadajemy jej statut wydarzenia sportowego w którym udział jest obowiazkowy.

Bardzo proszę o potwierdzenie przeczytania tej wiadomości jak również potwierdzenie ( poprzez wysłanie SMS-a o treści ” RKS-14” ) lub usprawiedliwienie nieobecności na powyższym wydarzeniu.

KOMUNIKAT – Rozpoczęcie Sezonu 2017-2018

Posted on Posted in aktualności

Zarząd Klubu RKS Gdynia w związku z rozpoczęciem nowego sezonu 2017- 2018 składa gratuluje wszystkim członkom i zawodnikom klubu osiągnięć w minionym sezonie oraz życzy wielu sukcesów nie tylko sportowych w nowych rozgrywkach .

W związku z otwarciem nowego sezonu Zarząd Klubu RKS Gdynia podejmuje uchwałę

Uchwała 3/07/2017 – ZK

O anulowaniu wszelkich kar i sankcji regulaminowych nałożonych na członków klubu w poprzednim sezonie 2016-2017

Zarząd Klubu RKS Gdynia na podstawie wolnych wniosków przedstawionych na Rocznym Zebraniu Klubu oraz regulaminu klubu § 11 pkt 5 podejmuje uchwałę o anulowaniu wszelkich kar i sankcji regulaminowych nałożonych na członków klubu i zawodników w poprzednim sezonie 2016-2017


Jednocześnie informujemy o uchwałach Rocznego Zebrania Klubu podjętych podczas zabrania

1.Uchwała nr 1/07/2017 – RZK

O przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Klubu Piłkarskiego w sezonie 2016-2017 r.

Roczne Zebranie Klubu na podstawie przedstawionego sprawozdania zarządu oraz regulaminu klubu § 11 pkt 5 podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu klubu i akceptuje działania zarządu w zakresie realizacji zadań sportowych w sezonie 2016 / 2017 oraz udziela zarządowi nominacji prowadzenia sekcji piłki nożnej w sezonie 2017 /2018


2. Uchwała nr 2/07/2017 – RZK

O wyrównaniu składki członkowskiej w sezonie 2017-2018 r do wysokości 50 zł

Roczne Zebranie Klubu na wniosek zarządu klubu RKS Gdynia na podstawie regulaminu klubu § 11 pkt 5 podejmuje uchwałę o zmianie dotychczasowych składek w okresie letnim 30 zł i w okresie zimowym 60 zł na jednolitą stawkę w wysokości 50 zł w ciągu całego roku .Nowa składka obowiązuje od 1 Września 2017 roku


Pozostałe Informacje

Od 13 lipca do 20 sierpnia treningi będą prowadzone w formie zajęć otwartych raz w tygodniu we wtorki albo w czwartki na godzinę 10:00. Informacje na temat treningów będą ukazywały się na stronie internetowej oraz za pomocą udostępnionych mediów

Od 13 lipca do 20 sierpnia Mecze Rodzinne będą odbywały się co najmniej raz w tygodniu. Informacje na temat meczów rodzinnych będą ukazywały się na stronie internetowej oraz za pomocą udostępnionych mediów

Informacja na tydzień 27 i 28

 1. W dniu 15-07- 2017 o  godzinie 16:00 do 18:00 na obiekcie OT SI Arka ul.Nauczycielska 9 – zapraszamy na Wielki Mecz Rodzinny z okazji otwarcia sezonu 2017/2018
 2. W pierwszym tygodniu nowego sezonu zapraszamy na trening otwarty we wtorek 18-07-2017  o godzinie 10:00 na Kompleksie Sportowo Rekreacyjnym Wieluńska ( W czwartek 20-07-2017 o 10:00 treningu nie ma)

 

Turniej Bobola Cup – 25-26 luty 2017

Posted on Posted in aktualności, turnieje

Poniżej przedstawiamy listę zawodników powołanych na Turniej Bobola CUP 2017. Zgodnie z regulaminem proszę o potwierdzenie udziału w turnieju poprzez wysłanie SMS o treści “BOBOLA-TAK”

W dniu 25 lutego w sobotę rozgrywane będą mecze w kategorii U-10. Każdy zawodnik wymieniony poniżej zobowiązany jest zgłosić się o godzinie 10:30 w stroju klubowym pod wskazany poniżej adres oraz zabrać ze sobą 10 zł na wspólny posiłek.  Zawodnicy którzy nie posiadają żadnego stroju lub jego część zobowiązani są do zakupu czerwonych getrów oraz zabrania ze sobą czerwonych spodenek, getrów  i białej koszulki. Klub pokrywa opłatę startową.

W dniu 26 lutego w niedzielę rozgrywane będą mecze w kategorii U-12. Każdy zawodnik wymieniony poniżej zobowiązany jest zgłosić się o godzinie 9:30 w stroju klubowym pod wskazany poniżej adres oraz zabrać ze sobą 10 zł na wspólny posiłek. Zawodnicy którzy nie posiadają żadnego stroju lub jego część zobowiązani są do zakupu czerwonych getrów oraz zabrania ze sobą czerwonych spodenek, getrów i białej koszulki.Klub pokrywa opłatę startową.

Miejsce turnieju – Sala Gimnastyczna w Szkole – CKZiU nr 2 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 207 – Dojazd  Estakadą Kwiatkowskiego na samą górę – następnie w prawo – po około 600m – biały budynek szkoły.

WYPEŁNIJ PIT 2016 – PREKAŻ 1% NA SPORT DLA DZIECI

Posted on Posted in aktualności
 • Prowadzimy treningi z elementami ruchu rozwijającego, które w zdecydowany sposób wpływają na rozwój wszystkich dzieci
 • Tworzymy dzielnicowe lub szkolne drużyny, które docelowo mają brać udział w rozgrywkach ligowych PZPN – Łączy Nas Piłka
 • Prowadzimy działania wspomagające radykalną poprawę jakości 3 boisk do piłki nożnej w dzielnicach Południowych Gdyni
 • Rozwijamy inne projekty sportowe, kulturalne i edukacyjne jako prawo każdego do twórczego rozwoju.

 Uczyńmy to możliwym dla naszych rodzin i dzieci

Przekaż 1 % – KRS:0000274840 – wypełnij pit-2016 – wciśnij baner [ Wypełnij PIT >] poniżej

Aby rozpocząć wypełnienie PIT należy podać adres e-mail oraz wymyślone znane tylko sobie hasło. Po wypełnieniu aby wysłać PIT drogą elektroniczna potrzebny jest PIT za 2015 rok w celu weryfikacji podatnika należy odpowiedzieć na pytanie ( np:przychód w 2015 roku). W razie potrzeby pomocy w wypełnianiu PIT – proszę dzwonić – 509-611-795

program do pit - darmowy

Informacja o Klubie

Posted on Posted in aktualności

Szybkie zmiany społeczne i stale rosnące wymagania powodują, ze współczesne dzieci poddawane są działaniom które wywołują u nich stres. Zmiany społeczne i działania wokół nas są dezorientujące, niechciane, niezrozumiałe, niezamierzone dla dzieci ale często również dla Nas – rodziców, trenerów, opiekunów, wychowawców.

 Co możemy zrobić ?

Aby niwelować negatywne skutki takiego stresu, będącego wynikiem coraz szybszego stylu naszego życia? Powinniśmy starać się spędzać z naszymi dziećmi jak najwięcej czasu, wykorzystywać go efektywnie i być z nimi „obecnym” – tak naprawdę.

 Co to oznacza?

Przede wszystkim oznacza to osobiste zaangażowanie we wspólną aktywność razem z dzieckiem. Dlatego warto skorzystać z zajęć, które dają nam możliwość aktywnego udziału w zajęciach! Rodzinna Piłka Nożna jako element integralnego rozwoju stanowi z całą pewnością grupę zajęć, która całościowo i kompleksowo wpływa na harmonijny rozwój dziecka.

 Dlaczego?

Ponieważ wyzwala ruch, rozumiany jako mechanizm napędzający rozwój. To wyjątkowy czas treningu, który integruje wiele elementów wpływających na wszechstronny rozwój dziecka:

 1. Po pierwsze jest to czas dla rodziców, którzy grają z dziećmi lub kibicują dzieciom. Tym samym zostaje zaspokojona podstawowa potrzeba dziecka jaką jest poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie wspólne działanie stwarza okazję do umacniania relacji rodzic-dziecko, rodzic-rodzic w naszej drużynie, rodzic – rodzic z drużyny przeciwnej i przekazywania wzorców postaw a więc uruchamia proces modelowania. Jednym z ważniejszych modeli działania jaki uruchamia wszechstronny rozwój dziecka jest przyjęcie przez nie odpowiedzialności oznaczającej

FAIR PLAYczyste, uczciwe, szlachetne

 • – walki sportowe ( umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • – gry i walkę o siebie i innych ( przyznaję – moja wina-będę lepszy)
 • – postępowanie w stosunku do samego siebie ( zdobywanie wiedzy, odżywianie)
 • – postępowanie w stosunkach z ludźmi ( relacje, szacunek)
 • – postawy zwycięscy i dającego przykład ( ustępuję, przepraszam, dziękuję)
 • – postawy sukcesu, który odnosimy dzięki zespołowi ( wygrywam bo nie jestem sam)

Do przyjęcia tych reguł potrzebny jest dobry wzorzec. Wówczas w naturalny sposób dzieci przyjmują go i przenoszą jako nabytą odpowiedzialność do codziennego życia na inne sfery działania – jak rodzina, nauka, praca, inne zajęcia i aktywności społeczne. Tak wiec wynik sportowy jest możliwy tylko w połączeniu z harmonijnym rozwojem dziecka, który od tej pory staje się równoważnym celem Rodzinnego Klubu Sportowego.

 1. Na treningu uwzględniamy również ćwiczenia oddechowe, które zwiększają wydolność organizmu, dotleniają mózg dziecka, poprawiają koncentracje oraz pomagają wyciszyć i uspokoić dziecko pod koniec zajęć.
 2. Charakter zabaw oraz ich inspirująca trudność( nogami a nie rękoma) otwiera dziecko na sukces poprzez powtarzalność i możliwość poprawy swoich wyników – pozwala uwierzyć we własne możliwości poprzez wieloetapowość sukcesu.
 3. Poprzez kontakt z zabawami kształtującymi poczucie rytmu dziecko otwiera się na muzykalność           i muzykowanie – dźwięki i instrumenty a to przyczynia się do dalszego rozwoju psychoruchowego.
 4. Dominujący na zajęciach ruch ze szczególnym uwzględnieniem ruchu naprzemiennego, uruchamiający motorykę i angażujący układ wzrok-ruch wpływa na potencjał szybkościowy i intelektualny dziecka.
 5. Poprzez powtarzalność zajęć, wykorzystanie ćwiczeń w układach które stają się elementami choreografii – wspomagane zostają procesy związane z rozwojem pamięci
 6. Możliwość współdziałania w małym i dużym zespole pozwala rozwijać inteligencję emocjonalną           a konkretnie – interpersonalną.

Gra w piłkę, oprócz zaangażowania motorycznego, aktywizuje emocje, których obecność oprócz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, odgrywa również istotną rolę przy niwelowaniu stresu. Spontaniczne zabawy dzieci pełne są różnych form rytmicznego ruchu naprzemiennego. Warto więc szukać zajęć, które poprzez swoją formułę, sprzyjają naturalnym mechanizmom rozwoju, umożliwiając doskonalenie procesów integracji bodźców. Integracji rozumianej jako dążenie do spójnej pracy całego organizmu małego i dużego człowieka.