Zapraszamy na sparingi do ZS nr 10 Staffa 10 – Sobota godz:18:30