ZADBAJMY O SPORT DLA NASZYCH DZIECI

Podstawą uruchomienia małej motoryki u dziecka jest motoryka duża. Motoryka mała to takie umiejętności jak majsterkowanie, rysowanie,wykonywanie prostych prac artystycznych czy w końcu innych umiejętności manualnych do których należy pisanie. Motoryka duża stanowi wszystkie obszerne ruchy, w które jest zaangażowane całe nasze ciało lub jego znaczna część, np. ręce i nogi. Jest to taki rodzaj aktywności ruchowej jak: chodzenie, bieganie, skakanie, czołganie się, gra w piłkę, jazda na rowerze, czy też pływanie.Motoryka duża odpowiada za obszerne makro – ruchy całego ciała i jest ona szeroko pojętą, codzienną aktywnością ruchową dziecka, która najefektywniej rozwija cały jego układ nerwowy – koordynację ruchową i koncentrację uwagi. Warto zauważyć, że to właśnie motoryka duża (aktywność ruchowa) najsilniej wpływa na rozwój motoryki małej (czynność manualnych) i jest względem niej nadrzędna. To właśnie dzięki aktywności ruchowej najefektywniej rozwija się koordynacja ruchowa i koncentracja uwagi dziecka, co pozwala mu na wykonywanie coraz bardziej złożonych czynności, takich jak rysowanie, czy coraz lepsze pisanie.

Badania przeprowadzone przez Anne Mangen z University of Stavanger’s Reading Centre wykazały, że pisząc ręcznie szybciej zapamiętujemy informacje niż wystukując je na klawiaturze monitora. Wpływ na łatwość i szybkość zapamiętywania ma tu kilka kwestii. Przede wszystkim, podczas pisania ręcznego, w naszym mózgu aktywizują się inne ośrodki niż przy pisaniu za pomocą klawiatury. Ruchy dłoni przy pisaniu ręcznym angażują pamięć motoryczną w sensomotorycznej części mózgu. Jednoczesne odczytywanie tego co piszemy wywołuje silniejsze skojarzenia i dzięki temu, to co napisaliśmy odręcznie mocniej zapada nam w pamięć. Poza tym, Mangen wykazała (za pomocą rezonansu magnetycznego), że pisanie ręczne aktywuje ośrodek Broki – strukturę mózgu odpowiadającą za mowę (zarówno za jej „produkcję” jak i rozumienie). Kiedy piszemy na klawiaturze, ośrodek ten nie aktywuje się wcale lub w bardzo niewielkim stopniu. To, że ośrodek ten jest podczas pisania odręcznego aktywny również wpływa na poprawę zapamiętywania tego, co piszemy. Nie bez wpływu na zapamiętywanie, według naukowców, ma też fakt iż ręcznie piszemy nieco wolniej niż na komputerze – w efekcie to co piszemy podlega dłuższej ekspozycji (dłużej pisane słowa są przez nas przetwarzane).
Aby zbadać różnicę w zapamiętywaniu, Mangen stworzyła fikcyjny alfabet, który zapamiętać mieli badani. Część z nich uczyła się alfabetu przez przepisywanie symboli odręcznie, druga grupa przez pisanie na komputerze. W trzy i sześć tygodni po sesji uczenia się sprawdzono ile badani zapamiętali i czy są w stanie odróżnić prawidłowe litery od odwróconych. Osoby, które przepisywały alfabet ręcznie w obu testach uzyskały znacznie wyższe wyniki. Wynika więc z tego, że znacznie lepsze edukacyjne efekty przyniesie dziecku uprawianie sportu niż zmuszanie do manualnych czynności na ktore byc może nie sa jeszcze gotowe.zanim zaczniemy uczyć dziecko posługiwania się ręką (by sprawnie mogło rysować i pisać), skupmy się przede wszystkim na jego wszechstronnej aktywności ruchowej.
Im więcej form ruchowych nauczymy dzieci, tym lepiej rozwiniemy ich koordynację ruchową i koncentrację uwagi, co znacznie ułatwi im wykonywanie wszelkich czynności manualnych, jakie spotkają je w szkole.Dzieci odpowiednio przygotowane za pomocą motoryki dużej oraz ukierunkowane do samodzielności naturalnie sięgną po przepisywanie informacji którymi się zainteresują.