Komunikat – List Otwarty RKS do członków i społeczności lokalnej

26 lutego 2017 roku minie rok działalności i rocznica powołania Regionalnego Klubu Sportowego    w dzielnicy Gdynia Mały Kack  – Stowarzyszenia RODZINA – KULTURA – SPORT ( RKS )

Szanowni Państwo

W nowoczesnych dzielnicach rozwijających się miast i gmin coraz większą popularnością cieszą się turnieje piłkarskie organizowane przez różne instytucje tak że rośnie zainteresowanie dzieci i rodziców udziałem w tych turniejach w charakterze prawdziwych zawodników i kibiców. W ten sposób piłka nożna jako rodzaj kultury fizycznej odgrywa coraz większe znaczenie w rozwoju aktywności sportowej jak również integracji społeczności lokalnych. Widać to na przykładzie istniejących już klubów piłkarskich działających na terenie  całej Polski .
W dzielnicy Mały Kack coraz większego znaczenia nabiera kompleks sportowo rekreacyjny na ulicy Wieluńskiej . Dalszy rozwój tego obiektu sportowego przyczyniłby się do upowszechniania aktywności fizycznej jak również do integracji społecznej. Sport interesuje mieszkańców dzielnicy, angażuje społeczności i łączy rodziny. Jest sferą zrozumiałą, potrzebną i rozwojową. Powstanie ogólnodostępnego boiska z dobrą naturalną nawierzchnią byłoby ważnym i pozytywnym wydarzeniem. Z Pewnością warto wykorzystać tworzący się społeczny potencjał związany z tym miejscem. Ważnym zadaniem staje się opracowanie programów szkoleń, projektów rozwoju sportu powszechnego oraz zasad uczestnictwa społecznego w zagospodarowaniu tego obiektu sportowego, które umożliwią jego pełne wykorzystanie i dalszy rozwój. Nie bez znaczenia są możliwości uzyskania dofinansowania w związku z realizacją programów upowszechniania sportu.

Dostrzegając powyższe możliwości i potrzebę ich wykorzystania jak również poparcie Rady Dzielnicy nastąpiło powołanie Regionalnego Klubu Sportowego w Gdyni i drużyny piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Mały Kack.
Według ustawy prawo o sporcie jedną z form potrzebnych do prowadzenia klubu jest organizacja pozarządowa w postaci stowarzyszenia do którego utworzenia zaangażowało sie 15 osób.
Powołanie i prowadzenie klubu oraz bliskość obiektów sportowych w pobliżu umożliwiło zorganizowane zajęć i udział w turniejach dzieci i młodzieży z Małego Kacka i innych dzielnic, które utożsamiają się z klubem i miejscem  – dzięki temu nie muszą jeździć na treningi na inne odległe boiska.

Cechą charakterystyczną klubu sportowego jest organizacja treningów dla członków klubu. Ten sposób organizacji różnego rodzaju zajęć również dla dzieci i rodziców chcielibyśmy przenieść na inne sfery działalności jak kultura, rodzina, edukacja , pomoc społeczna, co znalazło swoje odzwierciedlenie w statucie i możliwościach, które oddajemy do dyspozycji lokalnej społeczności. Może znajdą się mieszkańcy dzielnicy, którzy wykorzystają własną pasję i będą chcieli organizować inne zajęcia dla dzieci, młodzieży lub dorosłych jak np: biegi na orientacje, podchody sportowe, taniec, robotyka, drużyna harcerska, chór lub zespół parafialny inne wydarzenia które mogą uzyskać dofinansowanie i ramy prawne – np – spływ kajakowy. Możliwości jest wiele – dla tych którzy maja pomysł oferujemy gotowe formalne struktury organizacyjne, księgowość, pomoc w rozliczeniu działalności i  projektów, możliwości pozyskiwania środków na wszystkie możliwe sposoby – łącznie z pozyskiwaniem 1% podatku.

26 lutego 2017 roku minie rok działalności i rocznica powołania Regionalnego Klubu Sportowego w dzielnicy Gdynia Mały Kack  – Stowarzyszenia RODZINA – KULTURA – SPORT ( RKS )

Bardzo dziękujemy wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania klubu ( i w dalszym ciągu nas wspierają) – poprzez udział w zebraniu założycielskim – Władzom i Członkom stowarzyszenia – Bardzo dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 13, Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu oraz Panu Jarosławowi Biereckiemu – Radnemu Sejmiku Województwa Pomorskiego, który przekazując darowiznę na zakup sprzętu sportowego zgodził się na Patronat Honorowy nad klubem i  stowarzyszeniem.

Dziękujemy również naszemu sponsorowi technicznemu – wyposażenie w stroje klubowe , którym jest dystrybutor marki I Love Gdynia. – info@gostarmedia.pl , http://www.sklep.gdynia.pl/

Kolejne podziękowania dla Wolontariuszy – Pana Darka Sobczaka – sędziowanie meczów, Pani Edyty Lange – pomoc trenerska, Pan Bartek Sobczak – dyżury trenerskie, Pan Marek Sobczak – członek stowarzyszenia, który przekazał pierwsze stroje, dzięki czemu drużyna mogła zaistnieć grając swoje pierwsze mecze.

Dziękujemy również rodzicom, którzy zaangażowali się w proces szkoleniowy poprzez zdyscyplinowanie i zrozumienie potrzeby jej wprowadzania wśród zawodników, udział w meczach rodzinnych, wykonywanie fotografii podczas zajęć lub w inny sposób ( np przynoszenie własnej dodatkowej apteczki). Szczególne  podziękowania dla Pana Krzysztofa Żarneckiego, który pełni funkcję kierownika drużyny obsługującego sprawy formalne – ewidencja deklaracji i składek członkowskich, ewidencja wydań strojów klubowych.

Dziękujemy innym uczestnikom meczy rodzinnych – młodzieży nie będącej członkami klubu.

Największe słowa uznania i podziękowania dla wszystkich zawodników ( około 50-ro dzieci i młodzieży ) – którzy uczestniczyli w treningach 2 do 3 razy w tygodniu. Gratulujemy i dziękujemy również tym, którzy w naszym klubie odkryli pasję do piłki nożnej i znaleźli miejsce w innych klubach i zrobili to w sposób honorowy rozliczając się z klubem w tym z zobowiązań zadeklarowanych w podpisanych deklaracjach członkowskich.

Jednocześnie informujemy, że wobec zawodników i ich regulaminowych opiekunów  – którzy nie dopełnili formalności klubowych stowarzyszenie nie będzie egzekwować odpowiedzialności Fair Play, jednak zawodnicy Ci nie otrzymają rekomendacji klubu do udziału w oficjalnych rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub innych oficjalnych organizatorów. Taką odpowiedzialnością Fair Play można wykazać się w każdej chwili poprzez odpowiedni kontakt z klubem i uzgodnienie stosownych działań. W takiej sytuacji po uzgodnieniu sposobu dopełnienia formalności jest również możliwość ponownego przystąpienia do treningów zgodnie z regulaminem.

Zwracając się do społeczności lokalnej związanej z dzielnicą Mały Kack  poprosimy o dalsze poparcie działalności klubu sportowego w dzielnicy poprzez pomoc w jego rozwoju , dotarcie do innych osób, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaangażować się w działalność klubu – osoby te zapraszamy do członkostwa w stowarzyszeniu .
Osoby chętne do pomocy w dowolnej formie – udziału we władzach stowarzyszenia, członkostwa w stowarzyszeniu czy też poprzez wolontariat prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie ankiety – link poniżej.

ankieta_wolontariat_RKS

Z upoważnienia Zarządu RKS Gdynia

Waldemar Zadorożny – Przewodniczący Zarządu RKS Gdynia
Tel:509-611-795