INTRO – RODZINNA PIŁKA NOŻNA

Szybkie zmiany społeczne i stale rosnące wymagania powodują, ze współczesne dzieci poddawane są działaniom które wywołują u nich stres. Zmiany społeczne i działania wokół nas są dezorientujące, niechciane, niezrozumiałe, niezamierzone dla dzieci ale często również dla Nas – rodziców, trenerów, opiekunów, wychowawców.

 Co możemy zrobić ?

Aby niwelować negatywne skutki takiego stresu, będącego wynikiem coraz szybszego stylu naszego życia? Powinniśmy starać się spędzać z naszymi dziećmi jak najwięcej czasu, wykorzystywać go efektywnie i być z nimi „obecnym” – tak naprawdę.

 Co to oznacza?

Przede wszystkim oznacza to osobiste zaangażowanie we wspólną aktywność razem z dzieckiem. Dlatego warto skorzystać z zajęć, które dają nam możliwość aktywnego udziału w zajęciach! Rodzinna Piłka Nożna jako element integralnego rozwoju stanowi z całą pewnością grupę zajęć, która całościowo i kompleksowo wpływa na harmonijny rozwój dziecka.

 Dlaczego?

Ponieważ wyzwala ruch, rozumiany jako mechanizm napędzający rozwój. To wyjątkowy czas treningu, który integruje wiele elementów wpływających na wszechstronny rozwój dziecka:

 1. Po pierwsze jest to czas dla rodziców, którzy grają z dziećmi lub kibicują dzieciom. Tym samym zostaje zaspokojona podstawowa potrzeba dziecka jaką jest poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie wspólne działanie stwarza okazję do umacniania relacji rodzic-dziecko, rodzic-rodzic w naszej drużynie, rodzic – rodzic z drużyny przeciwnej i przekazywania wzorców postaw a więc uruchamia proces modelowania. Jednym z ważniejszych modeli działania jaki uruchamia wszechstronny rozwój dziecka jest przyjęcie przez nie odpowiedzialności oznaczającej

FAIR PLAYczyste, uczciwe, szlachetne

 • – walki sportowe ( umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • – gry i walkę o siebie i innych ( przyznaję – moja wina-będę lepszy)
 • – postępowanie w stosunku do samego siebie ( zdobywanie wiedzy, odżywianie)
 • – postępowanie w stosunkach z ludźmi ( relacje, szacunek)
 • – postawy zwycięscy i dającego przykład ( ustępuję, przepraszam, dziękuję)
 • – postawy sukcesu, który odnosimy dzięki zespołowi ( wygrywam bo nie jestem sam)

Do przyjęcia tych reguł potrzebny jest dobry wzorzec. Wówczas w naturalny sposób dzieci przyjmują go               i przenoszą jako nabytą odpowiedzialność do codziennego życia na inne sfery działania – jak rodzina, nauka, praca, inne zajęcia i aktywności społeczne. Tak wiec wynik sportowy jest możliwy tylko w połączeniu z harmonijnym rozwojem dziecka, który od tej pory staje się równoważnym celem Rodzinnego Klubu Sportowego.

 1. Na treningu uwzględniamy również ćwiczenia oddechowe, które zwiększają wydolność organizmu, dotleniają mózg dziecka, poprawiają koncentracje oraz pomagają wyciszyć i uspokoić dziecko pod koniec zajęć.
 2. Charakter zabaw oraz ich inspirująca trudność( nogami a nie rękoma) otwiera dziecko na sukces poprzez powtarzalność i możliwość poprawy swoich wyników – pozwala uwierzyć we własne możliwości poprzez wieloetapowość sukcesu.
 3. Poprzez kontakt z zabawami kształtującymi poczucie rytmu dziecko otwiera się na muzykalność           i muzykowanie – dźwięki i instrumenty a to przyczynia się do dalszego rozwoju psychoruchowego.
 4. Dominujący na zajęciach ruch ze szczególnym uwzględnieniem ruchu naprzemiennego, uruchamiający motorykę i angażujący układ wzrok-ruch wpływa na potencjał szybkościowy i intelektualny dziecka.
 5. Poprzez powtarzalność zajęć, wykorzystanie ćwiczeń w układach które stają się elementami choreografii – wspomagane zostają procesy związane z rozwojem pamięci
 6. Możliwość współdziałania w małym i dużym zespole pozwala rozwijać inteligencję emocjonalną           a konkretnie – interpersonalną.

Gra w piłkę, oprócz zaangażowania motorycznego, aktywizuje emocje, których obecność oprócz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, odgrywa również istotną rolę przy niwelowaniu stresu. Spontaniczne zabawy dzieci pełne są różnych form rytmicznego ruchu naprzemiennego. Warto więc szukać zajęć, które poprzez swoją formułę, sprzyjają naturalnym mechanizmom rozwoju, umożliwiając doskonalenie procesów integracji bodźców. Integracji rozumianej jako dążenie do spójnej pracy całego organizmu małego i dużego człowieka.