Onboarding Sport Life

    Postawienie koniektur ( domyślnych hipotez na podstawie źródłowych znaczeń ) w poniższych zagadnieniach: Sport w znaczeniu pierwotnym jako platforma porozumienia i uniwersalne narzędzie wychowawcze. Organizowanie środowiska wychowawczego. Środowiska aspirujące do stawania się wychowawczymi wymagają ciągłej reorganizacji W ten sposób powstaje przestrzeń do działalności Stowarzyszenia, którego podstawowym celem staje się resocjalizacja i uświadomienie społeczne […]

WOLONTARIAT PRAKTYKA PRACA

Proszę o wypełnienie poniższej ankiety w celu zgłoszenia chęci wolontariatu [ Please fill in the following questionnaire to submit a volunteer’s willingness ] Stowarzyszenie RKSGDYNIA poszukuje wolontariuszy, praktykantów : Wolontariat Rodzinny Do pomocy w rodzinnych domach dziecka – wolontariusz podaje terminy i deklaruje ile czasu może pracować zadania: – zabawa i praca z dziećmi w […]

ROZLICZ PIT 1% PODATKU NA SPORT DZIECI

Możliwości rozwojowe dzieci zależą od ich naturalnej aktywności. Zapewnienie dostępu do sportu to podstawowe zadanie rodziców, wychowawców pedagogów. Żaden powód nie powinien przeszkodzić dziecku w uprawianiu sportu. Przekaz twój 1% podatku na kampanię promującą sport rodzinny dla wszystkich. Ponadto wspierasz organizację dodatkowych zajęć sportowych i edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych Przekaż 1 % – KRS:0000274840 wypełnij […]