Rola emocji w neuropedagogice 22 maja 2018 roku godz 10-13

ROLA EMOCJI W NEUROPEDAGOGICE – SEMINARIUM PEDAGOGICZNE
Czas i miejsce seminarium:
22 maja 2018 roku, godz. 1000 – 1300
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Głównym celem seminarium jest ukazanie znaczenia wiedzy i umiejętności z zakresu neuropedagogiki w odniesieniu do osiągania sukcesów w edukacji. Treści, które zostaną zaprezentowane, oparte będą o najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczące neurobiologii, fizjologii mózgu i psychologii ewolucyjnej.

Do udziału w seminarium zaproszeni są: nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pedagodzy i psychologowie szkolni, opiekunowie i wychowawcy oraz inne osoby zainteresowane problematyką.
Tematykę referatów, poprzedzających dyskusję, stanowić będą następujące zagadnienia:

Emocje i neuropedagogika we współczesnej edukacji /dr Roman Gawrych, nauczyciel nauczania początkowego, pedagog specjalny, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Neuropedagogika w praktyce szkolnej /prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Ponadto w programie seminarium planuje się występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce oraz prezentację publikacji Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

Na seminarium, w imieniu organizatorów, zapraszają:
dr Dorota Czyż – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce
dr Roman Gawrych – Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
___________________________________________________________________

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmują:
Marta Szlachtun w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, ul. Parkowa 6, tel. 29 764 66 37, e-mail: sekretariat@ckziu.ostroleka.pl

Emilia Mrozek w Instytucie Kształcenia Zawodowego WSSE w Gdańsku z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 44, tel. 29 769 15 26, 505 062 034, e-mail: emilia.ceberek@wp.pl
do dnia 15 maja 2018 r.
Osoby, które będą chciały otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji, proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu konferencji w dniu 22 maja 2018 r. w godz. 9.30-10.00

http://rksgdynia.pl/wp-content/uploads/2018/04/Rola-emocji-w-neuropedagogice.pdf

WYDAŻENIE NA FB