NON PROFIT

no-profit

NON PROFIT – działalność nie dla zysku

Jesteśmy organizacją, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku.Najczęściej jest to stowarzyszenie – dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności, której podstawą jest praca społeczna członków.Oznacza to, że wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych.Działalność o charakterze nie zarobkowym.

Print Friendly, PDF & Email