FUNDACJA GLOBAL LANGUAGE

WYPRAWY WOLONTARIACKIE

Fundacja Global Language propaguje wolontariat długo i krótkoterminowy dla ludzi w każdym wieku określając minimalne wymagania wstępne.


Dziś i Ty możesz przyłączyć się do nas jako Partner, Wolontariusz, Darczyńca.
Razem z nami możesz poczuć się potrzebny a Twoja pomoc dotrze do najbardziej potrzebujących.
W Indiach miliony rodzin żyje na granicy ubóstwa. Często ich budżet dzienny wynosi poniżej 50 Rs – (3 złote, 30 groszy).  Razem z nami możesz to zmienić.