Energia Życia – Dar Stworzenia

„Jeśli jakiś rodzaj energii wewnętrznej istnieje, to jest to zjawisko naturalne, dla wierzących naturalne i dobre, bo stworzone przez Boga. Dla każdej osoby wierzącej oczywistym być powinno, iż akt stworzenia z definicji leży wyłącznie w gestii Boga.” Wiesław Andrzej Koźmiński   „To zjednoczenie naszej woli z wolą Absolutu podnosi ją, zamiast poniżać, i czyni niezależną […]

Tradycja jest dla Wiary jak alfabet dla czytającego

Jezus rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. (J19, 26b-27a) Głównym problemem nurtującym najstarszą wspólnotę mesjanistyczną – Kościół – było nie to czy Żyd może wierzyć w Mesjasza, lecz to czy nie-Żyd może zostać chrześcijaninem, nie nawracając się zarazem na judaizm. Judaizm to wiara wyznawana i praktykowana przez […]

Ucz swoje dzieci – łatwo to napisać – zróbmy to !!!

Ucz swoje dzieci, że niczego poza sobą nie potrzebują do szczęścia – ani osoby, ani miejsca, czy rzeczy – i prawdziwe szczęście odnajduje się wewnątrz siebie. Ucz je, że są samowystarczalne. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy. Ucz swoje dzieci, że przegrana to wymysł, że każda próba jest udana i każdy wysiłek prowadzi […]

Korzenie Chrześcijańskie i Katolickie

Każda rzecz, której poświęcamy nadmierną uwagę (nawet dobra) może doprowadzić do oddalenia się od Bożej łaski, która usprawiedliwia nas przez krew Jezusa Chrystusa. Wrogiem rzeczy najlepszych są rzeczy dobre. W Ewangelii Łukasza (rodz.10,38-42), Marta zajęła się przygotowaniem wieczerzy dla wielu osób, bo należało to wykonać i było to dobre. Maria natomiast usiadła u stóp Jezusa […]

Modlitwa Codzienna

BŁOGOSŁAWIONY JEST PAN NASZ I STWÓRCA BŁOGOSŁAWIONY JEST BÓG NASZYCH OJCÓW BÓG ABRAHAMA, IZAAKA, JAKUBA BÓG WSZECHPOTĘŻNY I STRASZNY W SWEJ MOCY WYWYŻSZAJ GO, BO DAJE DOBRE RZECZY NAM ON WŁADCĄ JEST, MIŁOSIERDZIE JEGO WIECZNIE TRWA PRZYSZEDŁ ODKUPICIEL DO WSZYSTKICH SYNÓW Z POWODU MIŁOŚCI I SWEGO IMIENIA ZBAWICIEL KRÓL ON TARCZĄ MOJĄ W KAŻDYM DNIU […]

Chrześcijaństwo

W I wieku zgromadzenia mesjanistyczne (εκκλησια – ekklesia – czyli społeczność wywołanych, oddzielonych) w całości składały się z Żydów i prozelitów, czyli ludzi z narodów nawróconych na judaizm. W całości pierwsze zbory wierzących w Mesjasza, stanowiły odłam judaizmu. Początkowo nazywano ich Nazarejczykami (od miasta Nazaret). Określenie chrześcijanie pojawia się po raz pierwszy w Antiochii, wiele […]

Ciekawe Spotkanie Autorskie w Parafiach – 12 lutego 2017

W niedzielę 12 lutego zapraszamy na spotkania z powieściopisarzem Panem Robertem Kościuszko. Głowa rodziny – ojciec trójki  dzieci zachęca swoim świadectwem do przekazywania wiary swoim dzieciom i  do czytania ciekawych historii Biblijnych. Książki o tematyce fantastyczno – biblijnej często są czytane przez rodziców dla dzieci które słuchają ich z zapartym tchem. Ta przygoda z książką jest […]