Darowizny Rodziców – można !

https://www.rp.pl/Podatki/312209979-Ryzykowne-odliczenia-darowizn-na-OPP.html W rozmowie z Panią Adamską z portalu OPP ustaliłem że w odniesieniu do darowiznod rodziców stowarzyszenie powinno podejmować działania w ramach działalności odppłatnej PP