Zarząd Stowarzyszenia powołany  na Walnym Zebraniu 5 listopada 2015 roku           

Prezes – Waldemar Zadorożny

Skarbnik – Maja Zadorożna

Sekretarz – Monika Miecznikowska