Obecny Zarząd Stowarzyszenia wybrany został na Walnym Zebraniu 4 marca 2011 roku           

Prezes – Waldemar Zadorożny
Skarbnik – Maja Zadorożna
Sekretarz – Przemysław Skiba