Skład Obecnej Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Kochański

Członek Komisji Rewizyjnej – Jadwiga Król

Członek Komisji Rewizyjnej – Piotr Łukuć