Odpis Aktualny z KRS-274840


1)      Walne Zebranie członków, zwane dalej Walnym Ze­braniem,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

Reprezentacja:

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym w sprawach majątkowych prezes zarządu

Podstawa prawna:

– statut stowarzyszenia z dnia 4 marca 2011