Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:

KRS: 0000274840

strona w elektronicznej bazie danych KRS


Nazwa :

Stowarzyszenie

RODZINA KULTURA SPORT

 Regionalny Klub Sportowy


Adres: ul.Mikołaja Kopernika 35, 81-411 Gdynia


NIP:5862189506


REGON:220384763


Nr konta: Bank BGŻ SA  90 2030 0045 1110 0000 0240 4570


Data Aktualizacji w KRS: 26 luty 2016


Data utworzenia stowarzyszenia: 19 listopada 2006


Data Rejesracji w KRS: 22 luty 2007


Data przyznania statusu OPP:09 czerwca 2007


Adres URL (adres internetowy strony BIP) http://bip.rksgdynia.pl/ Redakcja strony BIP: Waldemar Zadorożny – tel/fax: 58 7425128 , 509611795


Adres URL ( adres internetowy strony mediów) http://rksgdynia.pl Redakcja strony mediów: Waldemar Zadorożny – tel/fax: 58 7425128 , 509611795