ARCHIWUM

Od 5 listopada 2015 roku LIKWIDACJA organizacji działającej pod nazwą


Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im.Jana Pawła II

z siedzibą 

ul.Ujejskiego 40, 81-426 Gdynia

tel/fax: 58 742 51 28, e-mail: fckgdynia@gmail.com,

NIP:5862189506


REGON:220384763


Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS: 0000274840


Nr konta: Bank BGŻ SA  90 2030 0045 1110 0000 0240 4570


Data utworzenia stowarzyszenia: 19 listopada 2006


Data Rejesracji w KRS: 22 luty 2007


Data przyznania statusu OPP:09 czerwca 2007


Adres URL (adres internetowy strony BIP) http://rksgdynia.pl/bip Redakcja strony BIP: Waldemar Zadorożny – tel/fax: 58 7425128 , 509611795


Adres URL ( adres internetowy strony mediów) http://rksgdynia.pl Redakcja strony mediów: Waldemar Zadorożny – tel/fax: 58 7425128 , 509611795


Oficjalnie zastrzeżone nazwy w sktócie:

a) FCKG

b) Stowarzyszenie FCKG

c) Franciszkańskie Centrum Kultury