Karty Zdrowia Sportowca 2019

Szanowni Państwo
Każdy członek klubu jest zobowiazany do wykonania obowiazkowych badań lekarskich.
Z dniem 28.02.2019 r. „weszło w życie prawo”, na podstawie którego Kartę Zdrowia Sportowca (dla dzieci i młodzieży) może wystawić Lekarz Pierwszego Kontaktu w Przychodni Rejonowej. Dopiero w razie problemów  lub nie pewności  co do predyspozycji sportowych lekaż rodzinny może dać skierowanie do Lekarza Sportowego ). Nowe Karty Zdrowia Sportowca mają okres ważności = 12 miesięcy tj. 1 rok, od daty wydania.
Poniżej przedstawiamy podstawę prawna, którą można sobie wydrukować, gdyby jakiś lekarz nic nie wiedział.
W związku z powyższym nie ma już usprawiedliwień, dla tych, którzy nie przedstawią aktualnej i ważnej Karty Zdrowia Sportowca. Obecne Karty Zdrowia, które zostały już wydane przez Lekarzy Sportowych do końca swej daty ważności – obowiązują . W związku z tym przypominamy o obowiazku posiadania ważnych-aktualnych kart zdrowia . Brak ważnej karty zdrowia na treningu lub meczu moze oznaczać , nie dopuszczenie zawodnika do udziału w zawodach lub walkower dla rywala albo problemy z uznaniem roszczeń z polisy ubezpieczenia.
Wszystkich tych, którzy zaniedbali temat Kart Zdrowia proszę o pilne działania w celu ich zaktualizowania.
http://rksgdynia.pl/futbolrodzinny/wp-content/uploads/2019/03/ustawa_badania.pdf