Gdzie jest miłość – to Bóg

Tam gdzie jest Twoja wiara – tam dostrzeż i zrób pierwszy ruch Tam gdzie jest twój dom  – tam znajdziesz ludzi krąg Gdzie dwóch lub trzech pójdzie za Tobą – tam tworzycie cywilizację Tam gdzie jest kultura – tam usłyszysz muzykę Tam gdzie jest muzyka – tam jest miłość Gdzie jest miłość – to Bóg

Hope Alive – Grupa Psychoterapeutyczna

Ruszają zapisy do Grupy Psychoterapeutycznej. Terapia Złożonej Traumy to zintegrowane podejście oparte na bardzo skutecznych metodach programu „Hope Alive”, sprawdzonych w wielu krajach świata. Gdzie: w Gdyni Kiedy: start wrzesień – październik 2016 Dla kogo: osoby dorosłe Zapisy: trwają! telefonicznie i elektronicznie Kwalifikacja do grupy: w ramach 3-5 konsultacji indywidualnych w lipcu i sierpniu Problemy […]

Praktyka Wolontariat w Rodzinnych Domach Dziecka

Poszukujemy wolontariuszy lub studentów do pracy lub zabawy z dziećmi ( 2 do 8 lat ) – przykładowe zajęcia: wyjście na spacer z jednym lub z dwójką dzieci zabawa lub nauka w domu z dzieckiem niepełnosprawnym lub zdrowym – Ćwiczenia pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne realizowane we współpracy ze specjalistą prowadzącym Wspomaganie realizacji programu wczesnego wspomagania oraz […]

RODZINA

Rodzina w znaczeniu tradycyjnym i podtrzymanie wszelkich wartości z Rodziną związanych uznajemy jako najbardziej podstawowe i potrzebne cele naszego działania. W dzisiejszych czasach różnorodności tym bardziej większego znaczenia nabierają działania zmierzające do umocnienia rodziny. To umocnienie nabiera znaczenia aby uświadamiać rodzicom jakie jest ich znaczenie dla wszechstronnego rozwoju dziecka od najmłodszych lat. Naszym najważniejszym zadaniem […]

KULTURA

Poprzez promocję oddolnej kultury jako nieodzownego elementu potrzebnego do wszechstronnego rozwoju dzieci od najmłodszych lat i organizację dla ich rodzin wypoczynku i urozmaiconych zajęć Stowarzyszenie tworzy okazję do twórczego spędzania wolnego czasu i do rozwoju osobistego dzieci i rodziców. Organizujemy i wspieramy Kulturę dostępną jako zabawę. Staje się ona twórczym motorem uruchamiającym wiarę we własne […]

NON PROFIT

NON PROFIT – działalność nie dla zysku Jesteśmy organizacją, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku.Najczęściej jest to stowarzyszenie – dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności, której […]

SPORT

Celami sportowymi Stowarzyszenia są: 1. kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, dzieci i młodzieży, 2. dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego, możliwego do osiągnięcia tylko w połączeniu z harmonijnym rozwojem zawodnika, który w odniesieniu do dzieci i młodzieży staje się równoważnym celem działań stowarzyszenia 3. upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na […]