Generowanie konkursu ofert


http://gdynia.pl/bip/fundacje-stowarzyszenia,214/procedura-inicjowania-otwartego-konkursu-ofert-na-wniosek-organizacji-pozarzadowej-niezaleznie-od-przyjetego-harmonogramu-konkursow,363074